2014 - Türkiye

Kadının ezilmişliği sorunu ve kadın kitleleri içerisinde çalışma

Konferansımız, diğer alanlarda olduğu gibi kadın sorununa yaklaşım ve kadın kitleleri arasındaki çalışmada da, bilimsel sosyalizmin tezlerini temel alır. 1. Enternasyonal’in, 2. Enternasyonal’in devrimci döneminin, işçi hareketinin yanısıra komünist kadın hareketinin de büyük atılımlar...

Halk Cepheleri bugün gerekli midir?

Yanıt kesinlikle EVET. Gerekliler ve günümüzde, genel ifadeyle halklara acı çektiren ve giderek büyüyen, baskı ve sömürü koşullarında kaçınılmazdırlar. Proletarya, partisiyle birlikte, örgütlenmeleri ve mücadelelerini yönetmek için halk kitlelerin başında olmalıdır. Bu kolay bir görev...