Sudan halkının mücadelesi ile dayanışma


Bir aydan fazla bir süredir Sudan halkı, komprador rejimin uyguladığı neoliberal politikaların sonucu olan ve ülkenin tüm kaynaklarına rağmen, yoksulluğu, yoksunluğu ve her türlü sefaleti ağırlaştıran zor yaşam koşullarına karşı isyan ediyor.

Hareket giderek büyüdü ve başta ekonomik talepleri için isyan eden halk, çok hızlı bir şekilde bu taleplerin, Müslüman Kardeşler örgütünün desteği ile gerçekleşen bir askeri darbe sonucu başa gelmiş, 30 yıldır halkı baskı altında tutan ve ülkeyi bölen bu çürümüş ve kana susamış rejimin gitmesiyle gerçekleşeceğini anladı.

Sudan’daki durumun gelişmelerini yakından izleyen CIPOML:

  • Özgürlük ve sosyal adalet için, diktatörlüğe karşı mücadele eden Sudan halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtiyor.
  • Şu ana kadar sayısı belirlenemeyen yaralı ve göz altına almaların yanı sıra 40 kişinin ölümüne yol açan kör baskıyı mahkum ediyor ve tüm mahkumların şartsız serbest bırakılması ve halkın gösteri hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor.
  • Aralarında halklarının isyanına aktif katıldılar diye onlarca yönetici ve kadrosu tutuklanan Sudan Komünist Partisi olmak üzere, siyasi, sendikal ve sivil ilerici güçler ile dayanışma içinde olduğunu belirtiyor.
  • Dünyanın tüm ilerici güçlerine Sudan halkının isyanını, mümkün olan tüm olanaklarla destekleme ve ona karşı yapılan vahşi baskıyı mahkum etmeye çağırıyor.

CIPOML Koordinasyon komitesi

Ocak 2019