İran’a emperyalist müdahaleye hayır, İran işçileri ve halkı ile dayanışıyoruz

Bizler, Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) Koordinasyon Komitesi olarak, İran’a, ülkenin işçilerine ve halklarına karşı ABD’nin emperyalist müdahale politikalarını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

Ortadoğu, birçok emperyalist gücün (ABD, Rusya, Çin, Avrupa ülkeleri) ve onların bölgedeki müttefiki olan gerici güçlerin jeopolitik çıkarlarının sergilendiği keskin çelişkilere sahne olan bir bölgedir. Bölgede kontrolü ele geçirmek için rekabet halindeki bu güçler, tıpkı Irak, Libya, Yemen, Afganistan ve Suriye’de olduğu gibi, ekonomik yaptırımlar dayatıyor, savaşları ve askeri işgalleri provoke ediyorlar. Bugün ise İran’a karşı yeni bir ABD askeri operasyonu tehlikesi söz konusu.

Bu müdahaleleri haklı göstermek için ABD emperyalistleri –gerici müttefikleriyle birlikte- İran’ın nükleer programı hakkında dünya çapında bir yalan ve dezenformasyon kampanyası başlatarak İran’ı bölge ve dünya barışına tehlike olarak damgalamak istiyor. Gerçekte ise savaş tehlikesi yaratan şey emperyalistler arası rekabet, Basra Körfezi’ne yerleşen veya yerleşmek isteyen tekellerin açgözlülüğüdür.

ABD emperyalizmini karakterize eden şey, onun savaşçı politikasıdır ve halklar bunu iyi biliyor. ABD aylar önce İran ile nükleer anlaşmadan (JCPA) tek taraflı olarak çekildi; anlaşmaya taraf olduğu zaman ise taahhütlerini yerine getirmedi. İran’a karşı ekonomik ve ticari yaptırımları sürdürürken aynı zamanda tehditkar saldırısını yoğunlaştırıyor.

ABD’nin Basra Körfezi bölgesindeki provokasyonları uluslararası terör eylemleri niteliğindedir. Başta ABD’nin olmak üzere Ortadoğu’daki onlarca askeri üs, tehdit ve provokasyonların kaynağı durumundadır.

Bu tür çatışmaların mağduru işçiler ve halktır; tekelci gruplar, emperyalist güçler ve burjuva klikler ise bu çatışmaları kendi güçlerini genişletmek, konsolide etmek ve karlarını artırmak için fırsat olarak görür.

CIPOML parti ve örgütleri adına, İran işçileri ve halkları ile, onların demokrasi ve özgürlük için, emperyalizme karşı halkın kendi kaderini tayin hakkının savunusu ve ülkelerinin egemenlik ve bağımsızlığı için verdikleri cesur mücadele ile dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz.

İran’ın geleceğini belirleme hakkı dış güçlere değil sadece İran halkına aittir. Tüm emperyalist güçler bölgeden çekilmelidir. Halkların barış ve güvenliği buna bağlıdır.

İran’a karşı Amerikan emperyalist müdahalesine hayır! Yaşasın İran’ın egemenliği!
İran’a karşı ABD ekonomik yaptırımlarına hayır!
Yaşasın İran işçilerinin ve halklarının mücadelesi! 

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML)

Koordinasyon Komitesi, Temmuz 2019