Konferans Belgeleri

26. Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı sonuç bildirgesi

Şubat 2021 başında toplanan Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (ICMLPO) genel kurulunda ana gündemi, uluslararası durumun analizi ve bu bağlamda Marksist-Leninist parti ve örgütlerin üzerine düşen görevler...

Uluslararası durum ve Marksist-Leninistlerin Görevleri – 2021

1- Korona Virüsü Salgınının Ekonomik ve Toplumsal Sonuçları 1. 2020 yılı, korona virüsü salgını ve birçok analistin 2018'den beri gelişini gördüğü, asıl olarak kapitalizmin içsel çelişkilerinin, kapitalist üretimin pazarlardan...

Sosyal Reformizm, Aşırı Sağ ve Faşizmin Yükselişi Karşısında Görevlerimiz

Her zamanki türden, burjuvazinin bilindik olağan yöntemlerle yönetebildiği sıradan bir süreçten geçmediğimiz ortada. Ortalama günler yaşamıyoruz. Sıra-dışılık iki yönüyle belirgin. Birincisi, egemen burjuvazi, yönetebilmek için...

CIPOML 23. Konferansı Sonuç Deklarasyonu

CIPOML’nin 23. Konferansı, üye parti ve örgütlerin çoğunun katılımıyla Kasım ayında Tunus’ta başarıyla toplandı. Konferansta uluslararası durumun şu özelliklerine dikkat çekildi: Kapitalist ve emperyalist sistemin genel krizi derinleşiyor ve dünyanın her yerinde işçi sınıfı ve...

CIPOML 23. Konferansı karar metinleri

Batı Afrika ve Sahel’de askeri müdahaleler konusunda karar - Emperyalist güçlerin (ABD, Fransa, Avrupa Birliği) Sahel bölgesi ve Batı Afrika’daki cihatçı terörizme karşı mücadele adı altında Serval, Barkhane ve G5 gibi operasyonlarla gerçekleştirdiği askeri müdahaleleri...

Uluslararası Durum (2016-2017)

1 - Kapitalist Dünya Ekonomisi ve Gelişme Eğilimi CIPOML’nin uluslararası duruma ilişkin son materyallerinde dünya kapitalist ekonomisinin büyüme hızındaki düşüşe, süreç olarak dalgalı, sektörler ve ülkeler arasındaki ilişki bakımından  dengesiz gelişme sürecine, istikrarsızlığı derinleştiren etkenlere...

Kapitalizm, işçi sınıfı ve komünizm için mücadele (Uluslararası platform 2016)

I) KAPİTALİZM VE İŞÇİ SINIFI 1. Toplumun sınıflara bölündüğü zamandan bu yana, bütün tarih sınıf mücadeleleri tarihidir. Günümüzde de, yeni bir dünya, yeni bir toplum ancak ve yalnızca işçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesinin zafere ulaşmasıyla...

Uluslararası durum ve proleter devrimcilerin görevleri

Emperyalist-kapitalist dünya çözülmez çelişkilerinin içinde sıkışıp kalmıştır Üretici güçlerin büyük ölçüde gelişmesi ve devasa kapitalist birikim ve yoğunlaşma, üretim anarşisi ve metanın yaratımı içerisinde kendisini gösterirken, özel mülk sahiplerinin kâr hırsı ona damgasını vurmakta; eşitsiz...

Devrim ve sosyalizm için birlik ve mücadele yolunda 20 yıl

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı’ mız Kasım 2014’te Türkiye’de toplandı. Bir araya gelişimizin 20. yılında kapitalizme, uluslararası burjuvazi ve emperyalizme karşı mücadele kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Sınıf mücadelesinin güncel durumunu ve dünya işçi...

Kadının ezilmişliği sorunu ve kadın kitleleri içerisinde çalışma

Konferansımız, diğer alanlarda olduğu gibi kadın sorununa yaklaşım ve kadın kitleleri arasındaki çalışmada da, bilimsel sosyalizmin tezlerini temel alır. 1. Enternasyonal’in, 2. Enternasyonal’in devrimci döneminin, işçi hareketinin yanısıra komünist kadın hareketinin de büyük atılımlar...