AB mültecilerle mücadele için Tunus’taki diktatörü maddi olarak destekliyor

Temmuz ayı ortasında Avrupa Birliği (AB), Tunus diktatörü, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Tunus hükümetinin mültecilerin AB’den uzak tutulmasına yardımcı olacağı bir anlaşmaya vardı. Tunus hükümeti, IMF’nin ekonomik neoliberal ‘reform’larını da kabul ederse, karşılığında yaklaşık 1 milyar avro alacak.

Bu süreçte gerici popülist Cumhurbaşkanı Said, göçmenlere ve mültecilere karşı kitlesel bir kışkırtma yürütüyor. Tunus polisi, aralarında çocukların da bulunduğu Sahra altından insanları susuz ve yardımsız bir şekilde çöle terk ediyor.”

Sözde ahlaki değerleri olan AB de her gün Akdeniz’de mültecilerin boğulmasını acımasızca seyrediyor. Oysa artan göçmen ve mülteci sayısı, AB’ninkiler de dahil olmak üzere, öncelikle emperyalist politikaların bir sonucudur. Özellikle Afrika ülkeleri bugüne kadar emperyalist ülkeler tarafından sömürüldü, kaynakları yağmalandı ve sanayileşmiş ülkelerden yapılan ucuz ithalatla ekonomileri mahvedildi. Bu şekilde ülkeleri ebedi bağımlılık içinde tutmak istiyorlar.

Büyük emperyalist ülkelerin sorumluluğunu taşıdığı iklim değişikliği, Afrika’daki yaşam koşullarının kısmen dramatik bir şekilde kötüleşmesine yol açmaktadır. Bu da kaçışların bir başka nedenidir. Sömürülen ülkelerdeki insanlar, sömüren devletlerin ekonomik suçlarının sonuçlarına katlanmaktadır.

Şimdi Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere emperyalist devletlerin savaşları, yağmalanan ülkelerdeki insanların durumunu daha da kötüleştiriyor. Yükselen gıda ve enerji fiyatları sefaleti ve açlığı artırıyor.

İşçilerin, çiftçilerin, kitlelerin bu yağmaya karşı direnişi, AB’den sözde ‘yardım parası’ alan diktatörlük rejimlerinin yardımıyla bastırılıyor. Böylece daha fazla insan kaçışa sürüklendiğinden, diktatörlere, gerici önlemlere, Avrupa’nın AB politikalarının kurbanlarına karşı izolasyonuna daha güçlü bir şekilde dönülüyor ve daha yüksek duvarlarla bir kale Avrupa inşa ediliyor.

Avrupa içinde de politika giderek daha gerici ve işçi karşıtı hale geliyor. İtalya’daki Meloni hükümeti gibi aşırı sağcı ve ırkçı güçlere ihtiyaç duyuluyor. AB, halklara karşı gericiliğin kalesidir.

Bu gerici, insanlık dışı politikaya ve onu yaratan kapitalist sisteme karşı çıkıyoruz!

Tunus’un emperyalist ve kapitalist AB ülkeleri yararına bir sınır muhafızı ve göçmen ve mülteci toplama kampı haline getirilmesini reddediyoruz!

Demokratik haklar, sosyal ve ulusal kurtuluş için mücadele eden bu ülkelerin halklarının ve örgütlerinin yanındayız.

Kapitalist ve emperyalist sömürünün olmadığı bir toplum için, dayanışmacı bir dünya için mücadele ediyoruz!

BU NEDENLE, TALEP EDİYORUZ:

 • AB ile Tunus arasındaki göç anlaşmasına son verilsin!
 • Göçmenlerin, mültecilerin ve onları kurtaranların kriminalize edilmesine hayır! Güvenli koridorlar ve kaçış!
 • Göçmenler ve mültecilere karşı değil, göçün ve savaşların nedenlerine karşı mücadele!
 • Bölünmemize izin vermeyelim!
 • Sömürü ve yağma vurguncularına karşı birlikte mücadele edelim!

CIPOML Avrupa Parti ve Örgütleri:

 • Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü
 • Arnavutluk Komünist Partisi
 • Danimarka Komünist İşçi Partisi
 • Emek Partisi (EMEP), Türkiye
 • Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)
 • İspanya Komünist Partisi ML
 • Komünist Platform, İtalya
 • Revolusjon, Norveç
 • Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

ve

 • Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Devrimci Emek İttifakı, Sırbistan

Devrimci Emek İttifakı (Revolucionarni savez rada) Marksist-Leninist bir örgüttür. Web site

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

Sudan’da gericiliğin değil halkın egemenliğini destekliyoruz

Sudan’da halka karşı sürdürülen saldırıların odağında, 2021 Ekim’indeki ikinci askeri darbeden bu yana iktidarı elinde tutan Geçici Egemenlik Konseyi bulunuyor. Egemen cuntanın iki ayrı...

Fransa işçileriyle dayanışma

Ocak ayından bu yana grevler ve gösterilerle güçlü bir seferberlik milyonlarca kadın ve erkek işçi ve emekçiyi, genci, emekliyi Fransız kentlerinin sokaklarına döktü. Bu...

Deprem felaketiyle yüzleşen Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışalım…

Dünya işçi sınıfı ve halklarına çağrımızdır: 6 Şubat gününün ilk saatlerinde Türkiye’nin güneydoğusunda on ili ve Suriye’yi etkileyen büyük bir deprem oldu. On binden fazla...