İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü’nde (PLI’nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.
Sovyet Komünist Partisi’nin revizyonizm bataklığına düşmesinin ardından, İran Tudeh Partisi de dahil olmak üzere küresel komünist harekette bölünmeler ortaya çıkmaya başladı. İran Tudeh Partisi Merkez Komitesi üyelerinin çoğunluğu, 1956’daki Yirminci Kongre’de Kruşçev ve arkadaşlarının revizyonist ve anti-komünist politikalarını benimsedi. Bu kongre, “Stalin’in kişilik kültü” ile mücadele bahanesi altında, SSCB’deki sosyalizme karşı yönlendirildi. Bu komplo İran Tudeh Partisi’nin bazı liderlerinin gözünden kaçmadı. Tudeh Partisi Merkez Komitesi’nin önde gelen üç üyesi, Sovyet Komünist Partisi’nin anti-komünist politikalarına karşı cesur ve ilkeli bir duruş sergiledi. İran işçi sınıfına ve Marksizm-Leninizme ihanet eden Tudeh Partisini cesurca kınadılar. Ahmad Ghasemi (aylık yayın organı Mardom’un Genel Yayın Yönetmeni), Dr. Gholamhossein Foroutan (teorik dergi Donya’nın Genel Yayın Yönetmeni) ve Abbas Saghaei (Tudeh Partisi’nin yeraltı ordu subaylarının önde gelen üyesi) yoldaşlar, İran Tudeh Partisi’nden ayrılarak Temmuz 1967’de Toufan Marksist Leninist Örgütü’nü kurdular.
Toufan, İran Komünist Partisi ve İran Tudeh Partisi’nin devrimci geleneklerini devam ettirdi. Kendisini İran komünist hareketinin devamı olarak görüyordu.

Toufan’ın önündeki en acil görevlerden biri İran işçi sınıfı partisini yeniden inşa etmekti.
ABD’nin kuklası Şah rejimine karşı mücadele ve İran Tudeh Partisi’nin Şah rejimine yönelik uzlaşmacı politikalarının teşhirinin yanı sıra, Toufan örgütü İran komünist hareketine Tudeh Partisi’ndeki ideolojik değişimlerin doğası hakkında ayrıntılı bir açıklama yaptı.
Daha sonra Latin Amerika, İran, Türkiye vb. ülkelerdeki şehir gerillası hareketleri için ilham verici örnekler haline gelen Castroculuk ve Guevaracılığın başlangıcından itibaren Toufan bu yaklaşımı eleştirdi. Bu yaklaşımın işçi sınıfının rolünü yadsımaktan, proleter siyaseti yadsımaktan, proletarya diktatörlüğünü yadsımaktan, işçi sınıfının mücadelelerinde partinin önderliğinin rolünü yadsımaktan, Marksist-Leninist teorinin önemini yadsımaktan ve işçi sınıfı partisinin devrimdeki önderlik rollerini izole, silahlı mücadele ile değiştirmekten suçlu olduğunu belirtti.
Toufan bu yaklaşımı hatalı bir “sol” sapma olarak değerlendirdi. Bununla birlikte, İran Şahı rejimine karşı devrimci ve anti-emperyalist şiddet unsurlarına saygı duyuyordu. Özellikle revizyonistlerin ve monarşinin suçlamaları karşısında bu tür hareketleri savundu. Ancak gerilla hareketlerini de emekçi kitlelere güvensizlikle birlikte parti karşıtı olarak değerlendirdi.
Toufan, İran’da Üç Dünya Teorisine karşı tavır alan tek örgüttü. Bu teoriyi revizyonist olarak nitelendirdi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin sosyalist doğasını sorguladı. Toufan’a göre devletin siyasi niteliği ülkenin sosyalist ya da kapitalist niteliğini belirleyecekti.
Toufan, Kruşçev’in revizyonizmini uluslararası komünist ve işçi hareketinde büyük bir çelişki olarak teşhir etmeyi bir görev olarak görüyordu. İran’da bu mücadelenin bayrağını taşıyan tek örgüttü. Çin ve Arnavutluk Komünist Partisi’nin görüşlerini destekledi ve revizyonist Sovyetler Birliği’nin çöküşünü ve SSCB’de sosyalizmin yıkılışını öngören birçok teorik yayın yaptı.
Toufan Marksist Leninist Örgütü, İran Emek Partisi’nin (PLI) öncül örgütüydü.
PLI ve selefleri Şah rejimini, efendisinin çıkarlarını korumak ve genişletmek için kurulmuş ABD kuklası bir hükümet olarak kınadılar. 1979’daki devrim sırasında yoldaşlarımız kitleleri harekete geçirmek ve örgütlemek için yorulmadan çalıştılar. Bazı yoldaşlar Şah rejimini devirme mücadelesinde hayatlarını feda ettiler.
İslam Cumhuriyeti rejiminin kurulmasının başından itibaren PLI, yeni yönetici elitin gerici doğasını ifşa etti ve rejimin İranlı kitleler arasında yaymaya devam ettiği aldatmacaları açığa çıkarmaya ve tersine çevirmeye çalıştı. Parti büyüdü ve işçi, gençlik, kadın, üniversite ve lise örgütleri kurduk.

İslam Cumhuriyeti rejimi, gücünün azaldığı 1981 yılında kitlelere, işçi sınıfına ve İran halkı tarafından kurulan devrimci örgütlere karşı ölümcül bir kampanya yürüttü. Binlerce kişi idam mangalarının önüne atıldı ya da asıldı. 1990 yılına gelindiğinde 100.000 kişi idam edilmiş ve PLI, aralarında dokuz MK üyesi ve Parti Birinci Sekreterinin de bulunduğu çok sayıda yoldaşını kaybetmişti.
Bugün geriye pek çok görev kalmıştır. Acil görevler arasında İslam Cumhuriyeti rejiminin kapitalist niteliğini ve işçi sınıfına yönelik saldırılarını teşhir etmek, emperyalist ve Siyonistlerin İran ve halkına yönelik komplolarını kınamak, hareket içindeki emperyalist ve Siyonist yanlısı muhalefeti teşhir etmek, bağımsız sendikaların kurulması için çalışmak ve kitleleri kendi örgütlerini kurmaları için harekete geçirmek yer almaktadır.

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Devrimci Emek İttifakı, Sırbistan

Devrimci Emek İttifakı (Revolucionarni savez rada) Marksist-Leninist bir örgüttür. Web site

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...