Uluslararası Marksı̇st Lenı̇nı̇st Partı̇ ve Örgütler Konferansı XXVII Genel Oturumu Sonuç Bı̇ldı̇rgesı̇ – CIPOML

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı, işçi sınıfı ve dünya halklarına, Dominik Cumhuriyeti’nin Santo Domingo kentinde düzenlenen 27. Genel Kurulu’nun başarıyla gerçekleştirildiğini bildirir.

Devrimci birlik ve kardeşlik atmosferinde çok verimli bir tartışma yürüterek, dünyadaki karmaşık ekonomik ve siyasal duruma ilişkin pozisyon aldık ve parti ve örgütlerimizin işçi sınıfının yanı sıra devrimin itici güçlerinden olan diğer sömürülen ve ezilen sınıflar içinde yürüttüğü çalışmaları ilerletmenin ana hatlarını belirledik.

CIPOML, her ülkede ve uluslararası alanda devrimci faaliyetin geliştirilmesi için elverişli koşullar yaratan kapitalizmin genel krizini ifade eden özellikle önemli bir anda yaşadığımızı belirtiyor. Dünya ekonomisi, yakın zamana kadar daha yüksek büyüme oranları öngören tekelci ve finans çevrelerinde endişeye neden olan yeni bir yavaşlama dönemiyle karşı karşıya; ancak her şeyden önce, çağımızın temel çelişkilerinin bariz şekilde keskinleştiğine ve özellikle de tekelleri ve emperyalist ülkeleri karşı karşıya getiren çelişkilerin şiddetlendiğine tanıklık ediyoruz.

Emperyalist ülkeler ve güçler arasında zaten paylaşılmış olan dünyayı yeniden ve yeniden paylaşmak, yeni pazarlar ve nüfuz bölgeleri elde etmek için verilen mücadele, Ukrayna’da patlak veren ve önceden de kınadığımız gibi emperyalistler arası bir karaktere sahip olan savaşın temel nedenidir. CIPOML olarak, bu savaşı ve onu teşvik edip besleyen savaş çığırtkanlarını kınıyor; Vladimir Putin liderliğindeki Rus emperyalizminin askeri işgalinin, Joe Biden liderliğindeki ABD emperyalizmiyle müttefikleri olan Avrupa Birliği ve NATO üyelerinin ve Vladimir Zelenskiy’nin gerici rejiminin kurbanları olan Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu nitelikteki her çatışmada olduğu gibi, savaşın etkileri yerel sınırların ötesine geçiyor ve tüm halklar bu savaşın olumsuz etkilerini sırtlarında taşıyor. Kıtlık tehlikesi, özellikle Afrika’nın çeşitli bölgelerinde yoksulları kuşatmaktadır.

Sesimizi, barış için mücadele eden, savaşın sona ermesini ve halkların yaşamları üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallanan NATO’nun ve kapitalist ülkelerle emperyalist güçlerin diğer askeri paktlarının feshedilmesini talep eden milyonlarca işçinin, emekçinin, gencin ve kadının sesine katıyoruz. Neo-liberaller, sosyal demokratlar, faşistler ve savaş politikalarını destekleyen oportünistler gibi tüm burjuva siyasal güçleri kınıyoruz.

Tekelci burjuvazi ve egemen oligarşiler, uluslararası ve yerel ekonominin ciddi sorunlarının etkilerini işçi sınıfı ve halkların omuzlarına yüklemek için tüm kıtalarda  her zamanki politikalarını sürdürüyorlar. Ancak halklar uyum planlarını, hakların kısıtlanmasını, işi daha güvencesiz hale getiren ve kapitalist sömürüyü yoğunlaştıran yasaları, ırkçı, yabancı düşmanı, göçmen karşıtı politikaları, devletlerin faşistleştirilmesini kabul etmiyor. İşçi sınıfı ve Asya, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa halkları ihtiyaçlarıyla haklarının karşılanması, iş ve daha iyi ücret talep ederek, sağlık, çocukların ve gençlerin eğitimi, barınma ve üzerinde çalışabilecekleri topraklar için mücadele ediyor. Tümü bu durumun farkında olmasa bile, burjuvazi ve oligarşilerin politikalarına karşı direnip mücadele ederek, kapitalizme ve onun sonuçlarına karşı savaşıyor. Özgür bir gelecek için kendi çabalarıyla mücadele edip çalışan dünyanın tüm işçileri ve halklarıyla, açık protesto, üretimi felç etme, ayaklanma yolunu seçen herkesle dayanışma içindeyiz!

CIPOML üyesi parti ve örgütler olarak bizler, işçi sınıfı ve halkların mücadelesini örgütlemek ve emperyalist egemenliğe, yerli egemen sınıflara karşı yönlendirmek ve işçi sınıfı ve halkın devrimci gücünü kullanarak toplumsal ve ulusal kurtuluşu sağlamak için elimizden gelen çabayı gösterme taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz. Biz Marksist-Leninist komünistlerin kapitalist-emperyalist iktidarı alaşağı etmek üzere kendimize biçtiğimiz tarihsel görevler, proletaryanın süreçteki öncü rolünü yerine getirmesini talep etmekte ve aynı zamanda işçi sınıfının ezilen halklarla geniş ve güçlü bir birliğiyle ileri kapitalist ülkelerin proletaryasının mücadelesinin bağımlı ülkelerin işçileri ve halklarının mücadelesiyle birleşmesine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Sadece proletaryanın toplumsal devrimi işçileri ve halkları kapitalist-emperyalist sömürü ve baskının zincirlerinden kurtarabilir. Sadece sosyalist ve komünist toplum tüm insanlık için refahı garanti edebilir. Bunlar, CIPOML üyesi örgüt ve partilerin mücadelesini canlandıran stratejik hedeflerdir ve bu hedeflere ulaşmak üzere ilerlemek için XXVII Genel Kurulumuz, günlük politikamızın parçalarını oluşturacak kesin yönelim ve görevleri tanımlamıştır.

XXVII Genel Kurul, üyelerini, amacı iktidarın ele geçirilmesi ve sosyalizmin/komünizmin inşası olan devrimci bir kitle hareketi inşa etmek üzere örgütlerimizi güçlendirmek ve işçi sınıfı ve halkla bağlarımızı geliştirmek için çalışmaya devam etmeye çağırır.

Marksizm-Leninizmle, devrim ve sosyalizm için!

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML)

27. Genel Oturumu 

Dominik Cumhuriyeti

Mayıs 2022

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

İşçi sınıfı partisinin kitleler içinde sistemli ve sürekli kılınmış günlük çalışması üzerine

Lenin’in de sık sık vurguladığı gibi, “Her devrimin temel sorunu devlet iktidarı sorunudur.” İşçi sınıfının politik iktidarı ele geçirerek egemen sınıf olarak örgütlenmesi, kurtuluşunu...