Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu.

Amerikan Emek Partisi’nin Programı

Giriş
Amerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde, amacı, hedefi ve arzusu Amerika kıtasında proletarya diktatörlüğü altında sosyalist bir cumhuriyet inşa edecek öncü bir parti kurmak olan Marksist-Leninist bir partidir.

Genel Çizgisi
1. Amerikan Emek Partisi, Amerikan işçi sınıfından köken alır ve onu temsil eder; işçi sınıfının ve bir bütün olarak işçi hareketinin çıkarları dışında hiçbir çıkarı yoktur. Bu nedenle Parti, ezilen ve ötekileştirilen halkların kurtuluş ve özgürleşme mücadelelerini savunur ve destekler. Bu amaçla Parti, sosyal adalet, barış ve demokrasi için kitlesel ve popüler mücadelelere katılır.

2. Amerikan Emek Partisi, toplumdaki değerin maddi dünya içindeki insan eylemi tarafından üretildiğini savunur. Yani değer, emek gücünün tüketilmesiyle yaratılır. Günlük geçimleri için satacak sadece emek güçleri olan işçi sınıfları bu nedenle üretimi mümkün kılar. Parti, özel mülkiyetin kaldırılmasını ve tüm üretim araçlarının işçi sınıfının elinde olmasını talep eder.

3. Amerikan Emek Partisi, kapitalizm altında kârın işçi sınıfından zorla alındığını ve kapitalist yönetici sınıf tarafından hırsızlık teşkil ettiğini savunur. Bu nedenle modern toplum kapitalist bir diktatörlüktür. Sosyalist sistem altında, işçi sınıfına emeklerinin tam değeri, devleti ve onun çeşitli kültürel, ekonomik ve sosyal destek projelerini desteklemek için gerekli kesintiler düşüldükten sonra ödenecektir.

4. Amerikan Emek Partisi, İlk Uluslar, Chicanolar, Hawai Yerlileri, Guamanlılar ve Porto Rikolular (Porto Riko bağlamında) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ABD İmparatorluğu kapsamındaki tüm ezilen uluslara, ABD’nin kalıntıları üzerine inşa edilecek olan Amerikan sosyalist devletinde kalmak isteyip istemediklerine dair kendi kaderlerini tayin hakkı verilmesini talep etmektedir. Tüm ABD emperyal mülklerinde sözde commonwealth sisteminin sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu uluslar ya bir ABD eyaleti, ya özerk bir bölge ya da bağımsız bir ülke olmayı seçebilir.

5. Amerikan Emek Partisi, gelişmekte olan ülkelerin ABD’ye olan mevcut tüm borçlarının iptal edilmesini talep etmektedir. Bu borçlar, bu ülkelerin halklarına yardım etmek amacıyla değil, bu ülkeleri borçla köleleştirmek amacıyla verilmiştir.

6. Amerikan Emek Partisi antiemperyalist bir partidir. Tüm emperyalizme, saldırı savaşlarına ve kapitalizmin entrikalarına karşıyız. Tüm ABD askerlerinin denizaşırı ülkelerden derhal çekilmesi, tüm emperyalist savaşlara son verilmesi ve dünya barışının desteklenmesi çağrısında bulunuyoruz. İşgal altındaki tüm halklarla ve yeni sömürge rejimleri altında yaşayan tüm uluslarla omuz omuza duruyoruz. İsrail’e, Kolombiya’ya, Filipinler’e ve kapitalist ve emperyalist saldırganlığın diğer ileri karakollarına yapılan dış yardımlara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

7. Amerikan Emek Partisi enternasyonalist bir partidir. Dünyanın dört bir yanında kendi sömürü sistemlerinden kurtuluşları için mücadele eden tüm halklar bizim müttefikimizdir. Ellerimizi dünya çapında Marksizm-Leninizm tarafından yönlendirilen tüm devrimci örgütlere ve tüm ülkelerin sömürülen halklarının ulusal kurtuluş hareketlerine uzatıyoruz çünkü davamız bir ve aynıdır.

8. Amerikan Emek Partisi, ABD’nin NATO’dan ve diğer emperyalist ittifaklardan çekilmesini talep eder.

9. Amerikan Emek Partisi, ABD-Meksika sınırının askerileştirilmesine tamamen karşıdır. Göçmenlerin haklarını ve diğer ülkelerde, özellikle Latin Amerika ve Karayipler’de, kendi ülkelerinde ekonomik fırsat eksikliği nedeniyle çiftçileri topraklarından koparıp Amerika Birleşik Devletleri’ne sürükleyen neo-liberal politikaların sona erdirilmesini destekler.

Amerikan Emek Partisi (APL) web sitesi

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Devrimci Emek İttifakı, Sırbistan

Devrimci Emek İttifakı (Revolucionarni savez rada) Marksist-Leninist bir örgüttür. Web site

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...