Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966’da Recife’de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi’nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren uluslararası komünist harekette Leninizmden sapmalara karşı sert bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı: Bir tarafta Sovyet revizyonizmi, diğer tarafta Çin Komünist Partisi’nin solculuk ve uzlaşmacılık karışımı sapmaları vardı.

Bu nedenle PCR’ye düşen görev, bu iki anti-Leninist yönelime karşı mali ve siyasi bağımsızlığı ilan etmek ve böylece “Brezilya’da devrimci komünistleri revizyonistlerden ve oportünistlerden geri dönüşü olmayan bir şekilde ayırmaktır. (PCR Tüzüğü)

PCR oluşumunun ilk çekirdeğini deneyimli bir köylü lideri olan Amaro Luiz de Carvalho ve gençler Manoel Lisboa de Moura, Selma Bandeira, Valmir Costa ve Ricardo Zarattini oluşturuyordu.

1966 yılında Parti, Brezilya sosyalist devriminin ve proletarya diktatörlüğünün öncüsü olarak işçi sınıfını savunduğu ilk programatik belgesi olan Devrimci Komünistler için 12 Maddelik Tüzüğü yayımladı.

Silahlı mücadele ve kitlesel mücadele

PCR, özellikle Alagoas, Pernambuco, Paraíba ve Rio Grande do Norte eyaletlerinin başkentlerinde ve şeker kamışı bölgelerinde kendini kabul ettirdi. Yaklaşık yedi yıllık bir dönemi askeri diktatörlüğe karşı silahlı direniş mücadelesinde güçlü bir rol oynayarak geçiren örgüt, kışlalara saldırılar ve şeker kamışı tarlalarının yakılması gibi gizli eylemlerin yanı sıra fabrika kapılarında bildiri dağıtma, öğrenci grevleri ve yürüyüşleri gibi çeşitli kitlesel eylemleri de teşvik etti.

1968’den itibaren diktatörlük rejiminin yoğunlaşmasıyla birlikte, demokrasi ve sosyalizm için mücadele eden birçok devrimci örgüt acımasız ve giderek artan bir zulme maruz kaldı. PCR cesurca direndi, ancak art arda sert darbeler aldı ve kısmen dağıldı.

22 Ağustos 1971’de Amaro Luiz de Carvalho, cezasını çekmekte olduğu Recife’deki cezaevinden salıverilmesinden iki ay önce idam edildi. 1971 ve 1972 yılları arasında PCR’nin bir başka köylü lideri, Amaro Félix Pereira öldürüldü. Ağustos/Eylül 1973’te ise polis, Parti’nin diğer üç önde gelen liderini – Manoel Lisboa de Moura, Emmanuel Bezerra dos Santos ve Manoel Aleixo – yakaladı, işkence etti ve öldürdü.

Aslında, bu yoldaşların hayatlarını kaybetmesi, Partinin organik yapısına, diktatörlüğe karşı mücadele deneyimine ve son olarak, Parti kolektiflerine yardım etme, ideolojik ilkeleri koruma, görevleri formüle etme ve eylemleri hazırlama çalışmalarında yorulmak bilmeyen yoldaş Manoel Lisboa’nın şahsında kristalize olan siyasi liderliğine büyük bir darbe anlamına geliyordu.

Yine de, 1970’lerin tamamı boyunca, PCR üniversite öğrenci hareketinde kararlı bir şekilde hareket ederek, Pernambuco’da, Pernambuco Öğrenci Birliği’nin (UEP) yanı sıra başlıca üniversitelerdeki öğrenci hareketlerinde etkili oldu. PCR ayrıca 1979’da hayata geçirilen Ulusal Öğrenci Birliği’nin (UNE) yeniden yapılandırılması için seferber olunmasında da önemli bir rol oynadı ve 1981’de bugün A Verdade gazetesinin editörü olan yoldaş Luiz Falcão tarafından temsil edilen kuruluşun başkan yardımcılığını elde etti.

Bu dönemin bir başka önemli olayı da PCR lideri ve Pernambuco Federal Üniversitesi’nde öğrenci lideri olan Edival Nunes Cajá’nın tutuklanmasıydı. Cajá, 12 Mayıs 1978’de Recife kentinde kaçırılıp tutuklandı ve üç gün sonra 12 binden fazla UFPE öğrencisi işkencenin sona ermesi ve Cajá’nın serbest bırakılması için eylem düzenledi. Ayrıca Brezilya genelinde ve yurt dışında dayanışma eylemlerinin yanı sıra Katolik Kilisesi’nin Dom Hélder Câmara’ya bağlı kesimlerinin katılımı da söz konusuydu.

İlk haftanın sonunda fiziksel işkence durduruldu ancak Cajá 1 Kasım’a kadar cezaevinde kaldı. Aynı ayın 21’inde maruz kaldığı işkenceyi kınayan röportajlar verdiği için tekrar tutuklandı ve ancak ertesi yıl 1 Haziran’da serbest bırakıldı. Cajá bugün Pernambuco’daki Manoel Lisboa Kültür Merkezi’nin başkanlığını yapıyor.

Komünistlerin birleşmesi ve PCR’nin yeniden kurulması

Temmuz 1981’de PCR militanları, siyasi ajitasyonlarını ve Brezilya komünist güçlerinin birliğini hedefleyen daha geniş bir kitle çalışmasını yürütmek için kendilerini ulusal düzeyde daha iyi ifade etmek amacıyla, Parti’yi Ekim Devrimci Hareketi 8 (MR-8) ile birleştirmeye karar verdiler. Ancak, yeni ortaya çıkan bu örgüt görevlerinin üstesinden gelemedi ve yavaş yavaş devrimci ilkelerden, Partinin Leninist biçiminden uzaklaştı ve ulusal antiemperyalist burjuvazinin çıkarlarıyla uzlaştı. Böylece, Şubat 1995’te, uzun bir iç siyasi mücadeleden sonra, PCR’nin orijinal çekirdeği MR-8’den kesin olarak ayrıldı ve Devrimci Komünist Parti’nin yeniden kuruluşunu başlattı.

PCR’nin yeniden kurulmasıyla birlikte, Parti tarihinde ilk kez bir gençlik örgütü (UJR) kuruldu.

1998 yılında Parti, kapitalizmin gelişiminin, Brezilya’daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin ve bu durum karşısında Partinin görevlerinin daha olgun ve kesin bir şekilde formüle edildiği İkinci Kongresini gerçekleştirdi. Aynı yılın Aralık ayında, PCR’nin yayın organı olan A Verdade’nin ilk sayısı çıktı ve Parti’nin ajitasyon, propaganda ve örgütlenme çalışmalarının büyümesinden büyük ölçüde sorumlu oldu.

O tarihten itibaren Parti daha düzenli hale geldi ve ulusal düzeyde büyümesini sürdürdü. Ağustos 2003’te, İkinci Kongrenin devrimci çizgisini yeniden teyit eden ve tüzüğünün derinlemesine yeniden formüle edilmesini teşvik eden Üçüncü Kongre düzenlendi.

PCR, 2004 yılından beri Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) üyesidir.

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Emek İttifakı, Sırbistan

Devrimci Emek İttifakı (Revolucionarni savez rada) Marksist-Leninist bir örgüttür. Web site

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...