Ortadoğu’dan elinizi çekin

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML), Musul’da yüz binlerce kişinin evini terk etmesine neden olan, yüzlerce kişiyi öldüren, onlarca işçiyi ve Türkiye konsolosluğunu basarak içindekileri rehin alan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları ve Irak’ta yaşanan son gelişmelere dair ortak bir açıklama yayınladı.

Türkiye’den Emek Partisi’nin (EMEP) de içinde bulunduğu CIPOML bölge halklarının en büyük taleplerinin barış ve demokrasi olduğunu vurguladı. IŞİD’in, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesini kolaylaştırması için ABD tarafından taşeron olarak kullanılan el Nusra, el Kaide gibi cihat örgütlerinden biri olduğunu belirten CIPOML, IŞİD’in aynı zamanda Suudi Arabistan, Kuveyt ve Türkiye tarafından hem lojistik hem de silah yardımı yapılarak desteklendiğini ve Kürt bölgesi Rojava’da da terör estirdiğini belirtti. Ortadoğu’nun uzun süredir, emperyalist politikaların hayata geçirilmesi, petrol kaynaklarının kontrol altına alınması amacıyla emperyalistler tarafından yeniden düzenlenmeye çalışıldığını belirten CIPOML, bu kapsamda, bölgede yaşayan farklı mezhep ve milliyetlerden halkların birbirine kırdırılması için her türlü yöntemin denendiğini söyledi.

IŞİD sorununun sadece Irak’ı ilgilendiren bir sorun olmaktan çıktığını söyleyen CIPOML IŞİD’in hem bir Ortadoğu sorunu hem de bölgedeki egemenlik alanlarını paylaşmak isteyen süper güçleri karşı karşıya getirecek bir sürece doğru ilerlemesi bakımından bir dünya sorunu haline geldiğini vurgulamıştır

Bölge halklarının bugün en önemli talebinin barış ve demokrasi olduğunu vurgulayan CIPOML Bölgede gerçek barışın koşulunun; ABD ve müttefikleriyle, halkların başlarına bela olan diktatörlerin defedilerek halkların kendi kendini yönettiği bir demokrasinin el birliğiyle inşası olduğunu ve mezhepleri birbirine kırdıran politikaların tasfiye edildiği, yerine kardeşliğin güvencesi olabilecek gerçek bir laikliğin hayata geçirildiği yeni bir düzenin, kaostan medet umarak kurulmak istenen ABD düzenine alternatif olabileceğini belirtti.