CIPOML 23. Konferansı Sonuç Deklarasyonu

CIPOML’nin 23. Konferansı, üye parti ve örgütlerin çoğunun katılımıyla Kasım ayında Tunus’ta başarıyla toplandı. Konferansta uluslararası durumun şu özelliklerine dikkat çekildi:

Kapitalist ve emperyalist sistemin genel krizi derinleşiyor ve dünyanın her yerinde işçi sınıfı ve halklar üzerinde işsizlik, yaşam ve çalışma koşullarının kötüleşmesi, çevrenin tahrip edilmesi gibi dramatik sonuçları ağırlaşıyor.

Dünya çapında gerginlik keskinleşiyor ve savaş bölgeleri çoğalıyor. Kaynakları yağmalama ve pazarları ele geçirmek amacıyla ülkeleri denetim altında tutmak için emperyalistler arası çelişkiler keskinleşiyor.

Emperyalist ve diğer ülkelerde faşist, milliyetçi ve şoven unsurlar güçleniyor.

Bu gelişmeler karşısında Konferans, toplumun farklı kesimleri (işçi sınıfı, gençlik, kadınlar vb.) içerisinde krizin sonuçlarına karşı demokratik, ekonomik, sosyal haklar için mücadelelerin de artığına ve bu mücadelelerin kimi durumlarda gerici rejimlerin baskılarına rağmen isyan biçimi alabildiğine dikkat çekti.

Konferans, proletarya partisi konusunda da zengin bir tartışma yürüterek, partinin ideolojik, siyasi ve örgütsel mücadelesinin önemini, gerek ezilen ülkelerde gerekse de emperyalist ülkelerde kitlelerin mücadelesinin devrimci bir sonuca yol açabilmesi için zorunlu bir araç olduğunu vurguladı. Konferans, üye partilerin olmadığı yerlerde yeni Marksist-Leninist parti kurulmasına yardımcı olmada oynanması gereken rolün altını çizerek, bu konuda karşılıklı tecrübe aktarımının önemine dikkat çekti.

Konferans, ayrıca partilerin Marksist-Leninist ilkelere dayanarak ve farklı ülkelerde nesnel durumun somut ve detaylı tahlili üzerinden somut taktikler belirlemesinin önemi üzerine tartışma yürüttü ve samimi ve yoldaşça bir ruh haliyle tecrübe alış verişinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Çalışmaları sonrasında Konferans farklı güncel konular üzerine kararlar aldı ve özel durumda

olan proletarya ve halkların mücadeleleri ile dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Tüm ülkelerin proleterleri, birleşin!

Tunus, 4 Kasım 2017