Haitili İşçilerin Mücadelesiyle Dayanışma Açıklaması

Kahrolsun Jovenal Mose Hükümeti! Acilen Demokratik Seçimler Yapılmalıdır!

ABD, Kanada ve Fransa, Haiti’den Defolun!

1987 Haiti anayasasının hükümlerine göre Jovenal Mose hükümeti 7 Şubat’ta sona ermeliydi.

Mevcut hükümet ise yasadışı bir biçimde iktidarda kalmak için baskı mekanizmasını harekete geçirdi ve Duvalier diktatörlüğü zamanında uygulanan terör ve baskı yöntemlerine başvurdu. Muhalifler sokaklarda öldürüldü, şafak baskınlarıyla solcuların, sendikacıların ve aydınların evlerine girildi; içlerinde çocukları da olmak üzere birçoğu kaçırıldı.

Ülkenin siyaseti ve ekonomisinde her geçen gün daha fazla söz sahibi olan ABD, Kanada ve Fransa’nın açıktan desteğine sahip Jovenal Mose hükümeti, ülkede yeniden bir diktatörlük kurdu.

Hükümet geçen yıldan beri anayasal sınırlar dışına çıkmanın koşullarını yaratmak amacıyla paramiliter gruplar ve çeteler organize edip, çocuk kaçırmaları, kadınlara tecavüzü, işçi önderleri ve aydınlara yönelik saldırılarını teşvik ederek şehirlerde güvensizlik ortamı oluşturdu. Mose, bu sayede politik ve toplumsal istikrarsızlığın ortaya çıkardığı korku atmosferini iktidarının devamlılığını tesis etmek için kullandı.

İşçiler, emekçiler, köylüler, kadınlar ve gençler ise bu saldırılara grevler ve protestolar ile karşılık vermeye başladılar. Sürekliliğe ve oldukça geniş çaplı katılıma sahip bu protestolar, yurtdışında yaşayan Haitililerin ve diğer ülkelerdeki devrimci ve demokrat örgütlerin de desteğini aldı.

Halk hükümetin baskı politikalarına daha fazla ve daha büyük protestolarla karşılık veriyor. Sol ve demokrat hareket ile ilerici halk kesimleri “Kahrolsun Jovenal Mose hükümeti! Acilen demokratik seçimler yapılmalıdır!” şiarı etrafında birleştiler. Bu birliği ve kararlılığı sokak ve meydanlardaki halk mücadelelerinde görmekteyiz.

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (ICMLPO) olarak Haitili işçiler ve halk kitlelerinin taleplerini kararlılıkla destekliyor ve dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz: Kahrolsun Jovenal Mose Hükümeti! Acilen Demokratik Seçimler Yapılmalıdır! ABD, Kanada ve Fransa, Haiti’den Defolun!

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı

Şubat 2021