Tunus Halkının Mücadelesini Destekliyoruz

Geçtiğimiz ay boyunca Tunus, işsiz gençlerin ve mücadeleci öğrencilerin önemli rol oynadığı güçlü bir halk hareketine sahne oldu.

Ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi protesto eden binlerce gösterici 26 Ocak’ta parlamentoyu kuşatarak, kara para ile finanse edilen hileli seçimlerle iş başına gelen hükümetin istifasını talep etti. Tunus Genel İşçi Sendikalarının (UGTT) genel grev çağrılarına, polis müdahalelerine rağmen mücadeleye katılan diğer meslek örgütleri ve siyasi güçler de destek verdi.

Hükümet ve güvenlik güçlerinin göstericilere cop ve gaz bombalarıyla saldırıp binlerce genci ve hatta çocuğu tutuklaması, sert müdahaleler, işkence ve cinayetler halkın mücadelesini durdurmadı.

Halkın sokaklara dökülmesinde ülkedeki yüksek işsizlik oranları, yoksulluk, açlık, toplumsal ve bölgesel eşitsizlikler, yolsuzluk, kadına karşı şiddet, eğitim hakkından mahrumiyet gibi unsurlar etkili oldu.

Bunların yanı sıra pandemi koşulları, el-Meşişi hükümetinin ülkeyi felakete sürükleyen sermaye yanlısı politikaları, dış borçlarla Tunus’u boğazlayan emperyalizme ve onun IMF gibi kurumlarına bağımlılığın artmasına yol açan politikaları gibi birçok sebep de var.

Halkın hoşnutsuzluğunu, egemen sınıfa karşı öfkesini ve güvensizliğini ortaya koyması çok önemli ve anlamlıdır. İşçi sınıfı ve halk kitleleri, ekonomik krizin ve dış borçların bedelini ödemeyi reddediyor. On yıldan beri süregelen halk karşıtı, sermaye yanlısı politikalar karşısında ihanete uğradığını hisseden Tunus halkı, yaşadığı sorunların mevcut sistemle alakalı olduğunu ve ondan kurtulmak gerektiğini giderek daha iyi anlıyor.

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (ICMLPO) olarak Tunus’ta siyasi ve toplumsal düzeni sarsan, emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelede uluslararası cepheyi güçlendiren halk hareketini kararlılıkla destekliyor ve halkın mücadelesini selamlıyoruz.

Gerici ve mezhepçi güçlerin oynadığı karşı-devrimci rolü; halkların bağımsızlığının, özgürlüğünün ve egemenliğinin düşmanı olan emperyalist güçlerin müdahalelerini lanetliyoruz.

Gerici güçlerin Tunus Emekçileri Partisi ve onun Genel Sekreteri Hamma Hammami Yoldaşa karşı başlattığı karalama kampanyasını kınıyoruz.

Ülkede yaşanan gelişmelerle pek çok siyasi ve toplumsal güçlerin birleşik mücadele hattına yönelmesini ve devrimci bir halk cephesine dönüşmesini ümit ediyoruz.

Kahrolsun kapitalist sistem, kahrolsun burjuva iktidarı!

Yaşasın işçilerin ve ezilen halkların mücadelesi ve uluslararası dayanışması!

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı

Şubat 2021