İran işçilerinin mücadelesini destekliyoruz

Bugün dünyada yaşananların tersine, İran’da tüm sendikal faaliyetler yasaklanmıştır. İslam Cumhuriyeti rejimi, bağımsız sendikaları yasaklayarak, Dünya Bankası ve IMF’nin neoliberal politikalarını en ufak bir direniş olmaksızın uygulamaya koymak istiyor. Ancak işçiler sessiz kalmıyor, grev ve protestolar yapıyor. Son yıllarda işçi grevlerinin yayılarak artması rejimi köşeye sıkıştırmıştır ve kitlelerin günlük sorunlarına, politik baskıyı artırmaktan başka bir cevabı yoktur.

Bugün İran’da irili ufaklı yüzlerce atölye ve fabrikadaki işçi grevlerinin yanı sıra, öğretmenlerin, hemşirelerin ve emeklilerin grev ve protestoları da yoğunlaşmıştır. Toplumun yoksul kesimleri, mevcut duruma karşı hoşnutsuzluklarını birçok yoldan dile getiriyor.

Bugün İran’da işçileri hapse atmak, işkence yapmak ve hatta uluslararası insan hakları yasaları yasaklamış olmasına rağmen, korkutmak ve yıldırmak amacıyla halkın gözü önünde sopayla dövmek olağan uygulamalar haline gelmiştir.

Bugün İran’da işçilere, bazı durumlarda bir yılı aşkın bir süredir maaş ödenmiyor. ABD emperyalizminin İran’a uyguladığı yasa dışı yaptırımlar bu durumu daha da  ağırlaştırıyor. Bu, işçilere zarar veriyor.

İran’da işçiler, grev hakkı, sendika hakkı ve kendi haklarını koruma amaçlı bağımsız örgütler kurma gibi en temel haklardan yoksundur.

İran’da işçilerin 1 Mayıs’ta gösteri yapma hakkı yoktur. Teokratik kapitalist rejim 1 Mayıs’ı tanımamakta, bu günü kutlamak için cesaretle sokağa çıkanları şiddetle bastırmaktadır.

İslam Cumhuriyeti’nin teokratik rejimi, sadece kendi iğrenç varlığını düşünmekte, politik gücünü devam ettirmek için bağımsız sendika ve politik örgütlenmeleri engellemek için elinden geleni yapmaktadır. Şanlı 1979 Devrimi’nde işçilerin devrimci eylemlerinin sonuçlarına tanık olmuş İslam Cumhuriyeti rejimi, her tür bağımsız işçi örgütlenmesine şiddetle karşı çıkıyor ve işçi sınıfının birliğini engellemeye çalışıyor.

Fabrikaların kapanmasını engellemek için işçilerin tek çaresi birleşmek, dayanışma göstermek ve kapitalizm yanlısı sisteme karşı çıkmaktır. Bu yoldaki her çaba, işçilerin bilincini ve özgüvenini artıracaktır.

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (ICMLPO), İran işçilerinin fabrika kapanmalarına karşı, ücretlerin artırılması, ödenmeyen maaşların ödenmesi ve bağımsız işçi örgütleri kurma hakkı için yürüttükleri mücadeleleri destekliyor. Olağanüstü koşullar altında mücadele eden İranlı işçilere kuvvetli desteğimizi ilan ediyor, İran’daki bu kabul edilemez duruma dünya halklarının dikkatini çekmek için elimizden geleni yapacağımızı bildiriyoruz.

Yaşasın İran işçilerinin ve halklarının mücadelesi!

Yaşasın İran işçilerinin mücadelesiyle uluslararası dayanışma!

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı

Şubat 2021