Emperyalist kapitalist sistemin merkezinde sosyal patlama

ABD’de, kapsamı ve mücadele istekliliği bakımından yıllardır benzeri görülmemiş sosyal patlamalar yaşanıyor. Minneapolis’te George Floyd cinayeti, tüm eyaletlerde yüz yirmiden fazla şehirde binlerce kadın ve erkeğin “Adalet yoksa barış da yok” sloganı altında birleşerek sokağa dökülmesine sebep oldu.

Minneapolis’te başlayan protestoların tüm ülke çapında hızla yayılmasının sosyal ve politik çağrışımları halkın baskılanmış bazı sorunların ne denli huzursuz edici ve kabul edilemez olduğunu gösterirken, bazı sorunlar daha görünür hal aldı, bazıları ise Kovid-19 salgının etkisiyle daha da ağırlaştı. ABD halkı ırkçılığı, çalışma ve yaşam koşullarının kötüleşmesini, hızla büyüyen işsizliği (geçen aylarda 40 milyon işsiz), salgının neden olduğu ve başta yoksulları, siyahları, Hispanik ve göçmenleri etkileyen yüksek ölümleri; Donald Trump ve egemen çevrelerin teşvik ettiği beyazların üstünlüğünü ve yabancı düşmanlığını reddediyor. Bir başka deyişle, bu mücadele, süren mevcut kapitalist sistemi sorgulayan bir mücadeledir.

ABD’de yaşanan olaylar –aylar öncesinde Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’nın bazı ülkelerinde de görüldüğü gibi– kapitalizmin sermayenin yeniden üretimi ve sermayedarların kârlarını korumak için işçilere ve halka nasıl davrandığına baktığımızda kolayca açıklanıyor.

Ne var ki, en gelişmiş ülkelerin de kitle mücadelesi karşısında korunmasız olduğunu gösteren ABD’deki hareketin dünya kapitalist emperyalist ekonomisinin merkezinde ortaya çıkması nedeniyle özel bir önemi ve üstünlüğü var. Nerede baskı ve sömürü varsa orada işçilerin ve halkların direniş ve mücadelesi vardır.

Kapitalist ekonomi küçüldükçe bundan en çok onların yaşam koşulları etkilendiğinden işçilerin ve halkların memnuniyetsizliği ve öfkesi dünya çapında büyüyor. Kovid-19 salgınının başta işçiler olmak üzere işsizleri ve düşük-zamanlı çalışanları, evsizleri, toprak sahibi olmayanları, göçmenleri ve toplumun en yoksul kesimlerini etkilemesi; adalet için, sosyal ve politik haklar için, baskı ve sömürüye karşı yeni isyanlarla yeni mücadelelerin dünya çapına yayılmasını öngörmeyi mümkün kılıyor.

Uluslararası Marksist Leninist Komünist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML), Amerika’da mücadele eden işçiler, gençler ve kadınlarla dayanışmasını ifade ediyor ve Donald Trump hükümetinin verdiği zalimce yanıtı lanetliyor.

Askeri birlikler ve ulusal muhafızların harekete geçirilmesini, OHAL ve bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini ve bazı yurttaşların ölümüne yol açan ama binlerin sokaklarda yürüttüğü mücadeleyi durdurmaya güç yetiremeyen protestoların şiddetle bastırılması tutumunu lanetliyoruz.

Dünya işçileri ve halklarını Konferansımızın üyesi olan partiler ve örgütlerimizi, dayanışmayı sürekli kılarak ABD halkıyla yeni dayanışma gösterileri düzenlemeye ve Amerikan emperyalizmini lanetlemeye çağırıyoruz.

Uluslararası Marksist-Leninist Komünist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML)

Haziran 2020

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Devrimci Emek İttifakı, Sırbistan

Devrimci Emek İttifakı (Revolucionarni savez rada) Marksist-Leninist bir örgüttür. Web site

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

AB mültecilerle mücadele için Tunus’taki diktatörü maddi olarak destekliyor

Temmuz ayı ortasında Avrupa Birliği (AB), Tunus diktatörü, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Tunus hükümetinin mültecilerin AB’den uzak tutulmasına yardımcı olacağı bir anlaşmaya vardı. Tunus...

Sudan’da gericiliğin değil halkın egemenliğini destekliyoruz

Sudan’da halka karşı sürdürülen saldırıların odağında, 2021 Ekim’indeki ikinci askeri darbeden bu yana iktidarı elinde tutan Geçici Egemenlik Konseyi bulunuyor. Egemen cuntanın iki ayrı...

Fransa işçileriyle dayanışma

Ocak ayından bu yana grevler ve gösterilerle güçlü bir seferberlik milyonlarca kadın ve erkek işçi ve emekçiyi, genci, emekliyi Fransız kentlerinin sokaklarına döktü. Bu...