Fransa işçileriyle dayanışma

Ocak ayından bu yana grevler ve gösterilerle güçlü bir seferberlik milyonlarca kadın ve erkek işçi ve emekçiyi, genci, emekliyi Fransız kentlerinin sokaklarına döktü. Bu derin hareketin merkezinde, her türden işçiyi iki yıl daha fazla çalıştırmayı amaçlayan emeklilik rejiminin yeni bir karşı reformunun reddedilmesi yer alıyor. “64 yıl’a HAYIR” diyen göstericiler haftalardır büyük kentlerin yanı sıra ülkenin tüm bölgelerindeki orta ölçekli şehirlerde de eylemler düzenliyor.

19 Ocak’tan bu yana, tüm sendika konfederasyonlarını bir araya getiren bir sendikalar arası grup tarafından 1995’ten bu yana düzenlenenlerin en büyükleri olan sekiz gösteri çağrısı yapıldı. Yıllardır benzeri olmayan bu birliktelik, yasal emeklilik yaşının 64’e yükseltilmesinin ve buna bağlı olarak prim yıllarının arttırılmasının reddedilmesine dayanmaktadır. Bu tutum hareketin başlangıcından bu yana değişmemiştir. Sendika liderlerinin bu kararlılığı öncelikle “mezara kadar çalışmak” istemeyen işçilerin, göstericilerin ve grevcilerin baskısından kaynaklanmaktadır.

Sendikalaşma oranının düşük olduğu bir ülkede, sendikalar arasındaki birlik, belkemiği olan ve kitleleri arkasından sürükleyen işçi sınıfının seferberliğinin genişlemesini kolaylaştırmıştır. İşçi sınıfı toplumdaki temel rolünü bir kez daha ortaya koymuştur, çünkü işçi sınıfı harekete geçtiği ve grev yaptığında tüm sistem tıkanmaktadır. Bu reformdan kaynaklanan aşırı sömürüye maruz kalan da kapitalist kârları doğrudan etkileyen de işçi sınıfının seferberliğidir.

“Çok fazla reform”

Seferberlik, maaşların arttırılması için 2020 yılı sonunda başlayan grev dalgasının ardından geldi. Grevler devam ediyor, çünkü fiyatlardaki artış gerçek ücretleri ve kitlelerin yaşam koşullarını giderek daha fazla etkiliyor. Hem tekelleri (TotalEnergies, Sanofi…) hem de tekellerin taşeronları olan orta ölçekli şirketleri etkileyen bu grev hareketinde işçiler, işçilerle halkın dayanışmasından aldıkları destekle grev boylarında üretimi engelleyerek sahada örgütlendiler.

Macron ve hükümeti işsizlere, evsizlere, giderek daha güvencesiz hale gelen gençlere, sağlık hizmetlerinde çalışan kadınlara, eğitime, sosyal hizmetlere, yaşlılara yönelik yardımlara… kamu hizmetlerinin tasfiyesi ve sosyal bütçelerdeki kesintiler politikasından ağır şekilde etkilenen tüm sektörlere yönelik saldırıları arttırdı. Tüm bu sektörlerde direnişler gelişti ve emeklilik reformuna karşı büyük seferberlik öfke ve direnişi kristalize etti.

49.3*

Başbakan 16 Mart’ta reformun kabulünü zorlamak için “49.3“ü kullandı. Macron bu “yasal” zor kullanma eylemiyle gerçek doğasını ortaya koymaktadır: patronların, zenginlerin ve silah üreticilerinin hizmetinde olan savaşçı bir cumhurbaşkanı. Oligarşinin ve tekellerinin diktasını dayatmak için burjuva parlamenter demokrasi kurumlarının tüm mekanizmalarını kullanan kapitalist sisteme hizmet eden bir cumhurbaşkanı.

Aslında bu reform, büyük hissedarlar, emekli maaşlarından, işsizlerden, işçilerin aşırı sömürülmesinden elde edilen milyarları, silah üretimine, toplumun militarizasyonuna ve Ukrayna’daki emperyalist savaş için silah gönderilmesine yatırılan milyarları ele geçirmek isteyen tekeller için hazırlanmıştır.

Güçlü yanıt hemen geldi; kendiliğinden gösteriler, çeşitli sektörlerde (enerji, ulaşım, atık arıtma…) grevlerin yeniden yapılması ve 23 Mart’ta grev ve gösteri için yeni bir çağrı.

Sınıf mücadelesi tüm Avrupa’da gelişmektedir ve özellikle Fransa’da güçlüdür

Avrupa’nın dört bir yanında binlerce işçi, mevcut hükümetler tarafından alınan bütçe kesintilerine ve halk karşıtı önlemlere karşı ve Ukrayna’daki savaşın etkileriyle daha da ağırlaşan enflasyon ve enerji fiyatlarının düşmesine yol açtığı ücretlerin yükseltilmesi için harekete geçiyor.

Avrupa işçi sınıfı, ekonomideki durgunluğun ve Ukrayna’daki savaşın etkilerini işçilerin omuzlarına yüklemeye çalışan neoliberal önlemlerle karşı karşıyadır.

Bizler, Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı’nın üyeleri Avrupalı parti ve örgütler, işçi sınıfıyla, işçilerle, gençlerle, Fransa’da milyonları harekete geçiren kitlelerle dayanışıyor ve mücadelelerini destekliyoruz.

Bu mücadele, burjuvaziler arasında derin bir kaygı, işçiler ve Avrupa gençliği arasında ise büyük olumlu beklentiler yaratmaktadır.

Kardeş partimiz Fransa Komünist İşçi Partisi’nin dediği gibi, “patronların, zenginlerin, hissedarların ve savaş çığırtkanlarının” hizmetindeki Macron’u ve hükümetini geri çekilmeye zorlayan bu güçlü hareketin cesaretini ve kararlılığını selamlıyoruz. PCOF, işçi ve halk hareketinin güçlendirilmesi ve kapitalist emperyalist sisteme son verilmesi gerektiğine dair bilincin arttırılması için çalışmaktadır.

Bizler, Marksist Leninist parti ve örgütler, “tüm ülkelerin işçileri, birleşin” şiarımızın devrimci ve enternasyonalist ruhuyla, ülkelerimizde ve uluslararası alanda sınıf mücadelesini geliştirmek için çalışıyoruz!

* 49.3 Parlamento tartışmalarını durdurmak için hükümetin elinde bulunan anayasal bir mekanizma.

19 Mart 2023


CIPOML üyesi Avrupa parti ve örgütleri

  • Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü
  • Danimarka Komünist İşçi Partisi
  • Fransa İşçileri Komünist Partisi
  • İspanya Komünist Partisi ML
  • İtalya Komünist Platform
  • Revolusjon, Norveç
  • Emek Partisi (EMEP), Türkiye
  • Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)
    ve Norveç ML Komünist Platform

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Devrimci Emek İttifakı, Sırbistan

Devrimci Emek İttifakı (Revolucionarni savez rada) Marksist-Leninist bir örgüttür. Web site

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

AB mültecilerle mücadele için Tunus’taki diktatörü maddi olarak destekliyor

Temmuz ayı ortasında Avrupa Birliği (AB), Tunus diktatörü, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Tunus hükümetinin mültecilerin AB’den uzak tutulmasına yardımcı olacağı bir anlaşmaya vardı. Tunus...

Sudan’da gericiliğin değil halkın egemenliğini destekliyoruz

Sudan’da halka karşı sürdürülen saldırıların odağında, 2021 Ekim’indeki ikinci askeri darbeden bu yana iktidarı elinde tutan Geçici Egemenlik Konseyi bulunuyor. Egemen cuntanın iki ayrı...

Deprem felaketiyle yüzleşen Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışalım…

Dünya işçi sınıfı ve halklarına çağrımızdır: 6 Şubat gününün ilk saatlerinde Türkiye’nin güneydoğusunda on ili ve Suriye’yi etkileyen büyük bir deprem oldu. On binden fazla...