Milliyetçilik, ırkçılık, faşizm ve savaş politikalarına karşı birlik ve mücadelenin 1 Mayısı için…

 

PROLETERYANIN ENTERNASYONAL BAYRAĞINI YÜKSELTELİM!

 İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar ve bütün ülkelerin ezilen halkları!

Uzun süren zayıf ekonomik büyüme ve artan politik istikrarsızlık kapitalist dünyayı bölen çelişkileri daha da belirginleştiriyor.

Genel ve devresel krizlerle zayıflamaya devam eden bu kadük sistem hâlâ güçlü ve biz birleşip örgütlenerek onu yıkmadıkça sömürücü ve baskıcı karakterini koruyarak varlığını sürdürecek. Ancak üzerine kurulu olduğu temel çürük, çelişkileri de keskinleşiyor. Uluslararası işçi sınıfı ve ezilen halklara yönelik saldırganlık ise yoğunlaşıyor. Bunun sonucu olarak:

*Pazarlar için mücadele artıyor, korumacılık, ticari ve kur anlaşmazlıkları doğuyor, ekonomi politikada milliyetçilik öne çıkarak –ABD, AB, Çin ve Rusya başta olmak üzere- emperyalist ve kapitalist ülkeler arası sorunları keskinleştiriyor.

*Savaş politikaları yoğunlaşıyor, askeri harcamalar artıyor, silahlanma yarışı yükseliyor. Emperyalist güçler ve finans tekelleri bağımlı ülkelerin kaynaklarının acımasızca talan edilmesinde yarışıyor. Ortadoğu’da yeni bir dünya savaşı ihtimali kışkırtılıyor. Bu çelişkiler Suriye’de açıkça belirginleşiyor ve Asya-Pasifik bölgelerinde emperyalist cephanelikler büyüyor.

*Burjuvazi, büyük ekonomik sıkıntıların sonuçlarını işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin sırtına yüklemek için şiddetle saldırıyor. Kapitalistler ve onların hükümetleri sömürüyü yoğunlaştırıyor, işçi sınıfı örgütlerine saldırıyor, demokratik haklarını ortadan kaldırıyor, toplumsal protestoları kriminalize ediyor ve proletarya savaşçılarını bastırmaya çalışıyor.

*Politik gericilik ve otoriterizm yükseliyor. Burjuva demokrasisinin sınırları daralıyor. Egemen sınıf partileri yolsuzluk batağında. Terörizmle mücadele bahanesiyle polis devletlerine doğru kayışlar görülüyor ve bazı ülkelerde aşırı sağ ve faşist çevreler iktidara geliyor.

*İşçileri ve halkları bölerek sermaye hakimiyetini güçlendirmek için dinci fanatizmi körükleyen burjuvazinin en gerici kesimleri, aşağılık bir ideolojik kampanya yürüterek şovenizmi, ırkçılığı ve göçmenlere karşı nefreti yaygınlaştırıyor.

*Büyük üye kaybı yaşayan, sermayenin takozu sosyal demokrasi derin kriz içinde, popülist partiler yoksullaşmış ve hayal kırıklığına uğramış kesimleri ikiyüzlü sosyal demagoji ve sahte vatanseverlikle kendi saflarına kazanmaya çalışıyor.

*Milyarları yoksulluk, açlık ve işsizliğe mahkum eden burjuvazi; sistemin kaçınılmaz sonunu geciktirmeye çalışırken neoliberal ve gerici rejimleri dayatıyor, doğayı tahrip ediyor ve yeni emperyalist savaşlara hazırlanıyor.

Fakat proletarya ve halklar teslim olmuyor, direniyor ve mücadeleye devam ediyor! Dünyanın her yerinde kapitalist sömürüye, emperyalizme ve işbirlikçi hükümet ve partilerine karşı mücadele alanları giderek artıyor. İktidar kliklerine karşı kitlelerin memnuniyetsizliği ve direnişi yeni devrimci dalgaların yolunu açıyor.

İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar ve bütün ülkelerin ezilen halkları!

1 Mayıs’ta, işçi sınıfının uluslararası dayanışma gününde; iş, sağlık, eğitim, sosyal haklar, eşit işe eşit ücret ve tüm emekçilerin hak eşitliği için birleşelim ve sokağa çıkalım!

İşsizliğe ve güvencesizliğe son! Çalışma saatleri ve emeklilik yaşı düşürülsün! Savaşa ve faşizme hayır! Savaş ittifakları ülkelerimizi terk etsin! Savaş isteyenler iktidardan defolsun!

Barış ve halklarımızın özgürlüğü için mücedele edelim.

Ekonomik ve politik çıkarlarımızı savunmak, kapitalist sömürü ve baskı düzenini sona erdirecek mücadeleyi ilerletmek için işçi sınıfının birleşik cephesini kuralım.

Sosyal demokrat liderler ve sendika bürokrasisinin salık verdiği sınıflar arası iş birliği anlayışını ifşa edelim ve ona karşı çıkalım; halk yığınlarını sermayeye karşı harekete geçirecek örgütlenme çizgisini ve sınıf hareketini ilerletelim.

Kapitalist saldırganlığa, emperyalist gericiliğe ve savaş politikalarına karşı direnişi örgütlemek ve geliştirmek için, önderliğini işçi sınıfının yapacağı geniş halk cepheleri inşa etmeliyiz: Sömürücülerden kurtulmak için mücadeleyi yükseltelim.

Kapitalistler ve oportünist işbirlikçilerinin bize dayattığından tamamen farklı bir geleceği kazanmak için antifaşist, antiemperyalist ve demokratik gençliği birleştirmeliyiz.

Burjuva devletlere karşı yorulmaksızın mücadele ederek, bütün ülkelerde proletarya ve ezilen yığınları ortak düşman emperyalizmi yıkma yolunda birleştirmek için; enternasyonal dayanışmayı bugün her zamankinden daha da fazla güçlendirmeli ve geliştirmeliyiz.

Haydi, 1 Mayıs’ta kızıl bayraklarımızla alanlara!

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML)

 

Nisan 2017

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Devrimci Emek İttifakı, Sırbistan

Devrimci Emek İttifakı (Revolucionarni savez rada) Marksist-Leninist bir örgüttür. Web site

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

AB mültecilerle mücadele için Tunus’taki diktatörü maddi olarak destekliyor

Temmuz ayı ortasında Avrupa Birliği (AB), Tunus diktatörü, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Tunus hükümetinin mültecilerin AB’den uzak tutulmasına yardımcı olacağı bir anlaşmaya vardı. Tunus...

Sudan’da gericiliğin değil halkın egemenliğini destekliyoruz

Sudan’da halka karşı sürdürülen saldırıların odağında, 2021 Ekim’indeki ikinci askeri darbeden bu yana iktidarı elinde tutan Geçici Egemenlik Konseyi bulunuyor. Egemen cuntanın iki ayrı...

Fransa işçileriyle dayanışma

Ocak ayından bu yana grevler ve gösterilerle güçlü bir seferberlik milyonlarca kadın ve erkek işçi ve emekçiyi, genci, emekliyi Fransız kentlerinin sokaklarına döktü. Bu...