Sudan’da gericiliğin değil halkın egemenliğini destekliyoruz

Sudan’da halka karşı sürdürülen saldırıların odağında, 2021 Ekim’indeki ikinci askeri darbeden bu yana iktidarı elinde tutan Geçici Egemenlik Konseyi bulunuyor. Egemen cuntanın iki ayrı güç merkezine dayanan ve sadece halka karşı birlik olan başkan ve başkan yardımcısı, uzlaşmalarını sürdüremeyince çatışmaya başladı. 15 Nisan günü başlayan çatışmalar yayılarak sürüyor.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri olarak örgütlenen Sudan halkı 2019 baharında gerici el Beşir diktatörlüğünü devirmenin eşiğine gelmişti. El Beşir’i kenara çekerek, 4 aylık gösterileri ayaklanmaya dönüşen halkın elinden dayanaklarıyla birlikte düzeni ve diktatörlüğü kurtaran, 11 Nisan 2019 darbesi oldu. Darbenin iki şefi, orgeneral Abdulfettah el Burhan ve Hızlı Destek Güçleri (RSF) komutanı Muhammed Hamdan Dagalo (Hamideti)’ydi. Bir Askeri Geçiş Konseyi kurarak halka iktidarı paylaşma çağrısı yaptılar. Özgürlük ve Değişim güçlerinin daha çok sağ kanadı bu oyuna geldi. Burhan liderliğinde bir asker-sivil karması Geçici Egemenlik Konseyi kuruldu.

Halk Direniş Komiteleri sendikalarla el ele vererek bu anlaşmayı tanımadı. Aldatıcı niteliği çabuk açığa çıkan anlaşma uzun sürmedi. 2021 Ekiminde yeni bir darbeyle sivilleri kovarak Geçici Egemenlik Konseyi’ni yenileyen askeri cunta, anlaşmayı kabullenmeyen halka yeniden saldırmaya başladı.

Konsey’in iki egemeni Burhan ve Hamideti el ele “Beşirsiz Beşir düzeni”ni sürdürdü.

Burhan, Beşir’in ordu komutanıydı ve onun emriyle halka saldırdı. Hamideti, el-Beşir’in milis gücü Cancavidlerin lideriydi. Gösterileri bastırmak için halka saldıran bir halk düşmanıdır.

Burhan halk güçleriyle pazarlık ederken RSF’nin orduya katılacağını söyledi. Bu gerçekleşmedi, ama Hamideti “tasfiye” olarak yorumladı ve iki gerici komutan arasında sorun oldu,.

Sudan’da pek çok işkolu ve şirket ordunun kontrolünde. Özellikle petrol ve altın üretimi ve pazarlaması. Bu karanlık ekonomik faaliyetin kilit noktaları Hamideti’nin elinde. Halkın zenginliklerine el koymada anlaşan iki komutan, zenginliklerin paylaşımı ve RSF’nin orduya katılması konularında ise karşı karşıya geliyor.

Sonunda anlaşmazlık silahla çözülmeye çalışıldı. Sudan’da gericiler arasında hesaplaşma başladı. Çatışma nasıl gelişirse gelişsin, iki taraftan da Sudan halkına hayır gelmeyeceği kesin.

Taraflar uzlaşmayacaklarını söylüyor ve çatışmalar, ülkenin diğer kentlerine de yayıldı. Hava kuvvetleri RSF üslerini bombalıyor. RSF ise Hartum havaalanı ve Başkanlık Sarayına saldırıyor.

Birleşmiş Milletler’le emperyalistler ve bölge gericilikleri, taraflara itidal tavsiye ediyor ve “ulusal bir mutabakata varmaları” çağrısı yapıyor.

Çatışmalarda çok sayıda kurban veren halkın tutumu tayin edici olacak.

Halk ve iki darbe sürecinde bölünüp parçalanan Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin direnişi sürdüren bölümünün, özellikle Halk Direniş Komitelerinin bu kez bölünmeyip iki gerici askeri şeften birini desteklememesi, Sudan’ın geleceği açısından şart. Cuntalarla suç örgütü çeteler hakkında en küçük beklentilerin ölümcül sonuçları olur. Cuntalar ve RSF çetelerinin dağıtılması ve halkın silahlanarak, orduyu, bir halk ordusu olarak yeniden örgütleyip halk egemenliğini kurmak üzere inisiyatif alması, Sudan’ı geleceğe taşıyacak tek yoldur.

Sudan halkı, iki darbenin ardından, artık iki gerici çeteden birinin galibiyetini ya da halka yönelik baskı ve zoru sürdürmek için yeniden uzlaşmasını çözüm sayıp benimseyemez. Halkın geniş kesimleri bizzat kendi deneyleriyle, cunta şefleri ve milis çeteleriyle uzlaşarak halk iktidarına giden yolun açılabilmesinin olanaksız olduğunu gördü.

Direnen halkın sloganı “Müzakere yok, taviz yok, ortaklık yok!” şeklindeydi. Bin kez doğru.

Kahrolsun Sudan gericiliği!

Yaşasın Halk İktidarı!

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML)

Koordinasyon Komitesi

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

Filistin halkıyla dayanışma!

Filistin direnişinin farklı grupları tarafından 7 Ekim'de başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından, Netanyahu faşist hükümetinin liderliğindeki Siyonist İsrail devleti, güçlü askeri kuvvetleriyle Gazze...

İsrail Gazze’de kitle kırımı yapıyor: Savaş değil, soykırım

Bir ay oldu. İsrail Siyonizmi, Filistin Kurtuluş örgütlerinin 7 Ekim’de işgal altındaki toprakların güneyine düzenledikleri baskını bahane ederek o günden bu yana Filistin’e yönelik...

CIPOML, Filistin halkının haklı direnişini destekliyor

Irkçı Israil devleti, Filistin halkına yönelik saldırılarını, Hamas ve diğer Filistin Kurtuluş örgütlerinin 7 Ekim sabahı başlattığı Israil’e yönelik Aksa Tufanı “operasyonu”nun ardından yeni...