Raul Marco yoldaşın onurlu ve şanlı anlısına!

raul-marco-cipoml

Raul Marco yoldaş yaşamını yitirdi, dünyanın Marksist Leninist komünistleri olarak üzüntü içindeyiz. Devrim ve sosyalizm mücadelesi, komünizm idealleri için on yıllarını vermiş cesur bir yaşam yitirildi. Israrlı bir enternasyonalist, komünistlerin uluslararası birliği için yorulmadan çalışan bir işçi gitti.

Raul Marco yoldaş, İspanya Komünist Partisi PCE (m-l)’nin inşası ve gelişmesi için ısrarlı bir çalışma yürüttü. O siperin yanı sıra “Vanguardia Obrera” sütunlarında, uluslararası dergiler “Teori ve Pratik” ile “Birlik ve Mücadele” sayfalarında hep ilkelere bağlılığını ve onların İspanya’nın somut koşullarına ve uluslararası alana uygulanması çabasını gösterdi.

PCE (m-l), İspanya işçi sınıfının ve halklarının acil çıkarları için yürütülen mücadelede, proletarya enternasyonalizminin tutarlı uygulanması sürecinde, Franco faşizmine karşı cepheden mücadele içerisinde, Antifaşist Devrimci ve Yurtsever Cephe’nin (FRAP) inşası ve liderliğinde; ideolojik mücadelelerde Marksizm Leninizmin savunulması ve oportünizme ve revizyonizme karşı, ihanet edenlere karşı yılmaz bir savaş vererek kuruldu. Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı CIPOML’nin oluşumunda Raul Marco’nun önemli katkısı oldu.

İspanya kapitalistleri ve gericileri, PCE (m-l)’nin yıkılması, bölünmesi ve dağılması için ellerinden geleni yaptı; kovuşturmalar düzenledi, önde gelen militanları tutuklayıp işkence etti, öne çıkmış anti faşistleri katletti. Ama her askeri darbe, her bölme çabası daima başarısızlığa uğradı, ilkelere ve onların savunan Marksist-Leninist liderlere ve militanlara çarpıp yerle bir oldu.

1990’da küçük bir oportünistler ve ihanetçiler grubu, sinsi bir darbe ile Parti liderliğine saldırdı ve partiyi dağıtma kararı aldı. Bu boş bir çabaydı, Raul Marco ve diğer tutarlı Marksist Leninistler mücadeleye devam edip birkaç yıl içinde PCE (ML)’yi yeniden inşa etti, İspanya işçileri ve halkları için, sosyalizm mücadelesini geliştirmeye devam eden proletaryanın devrimci öncüsünü yeniden canlandırdı.

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı CIPOML, Raul Marco yoldaşın anısına komünizm bayrağını yarıya indiriyor, İspanya Komünist Partisi (ML)’nin liderleri ve militanlarıyla, başta Lola yoldaş olmak üzere Marco’nun sevgili ailesiyle dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz.

Raul yoldaş, ülkelerimizde devrimi örgütlemek ve yapmak için verdiğimiz yeni mücadelelerde bize örnek olmaya devam edecek.

Raul Marco’nun şanlı anısına!
CIPOML Koordinasyon Komitesi
 Ekim 2020