Savaşı hemen durdurun! Ateşkes! Silah göndermeye ve savaş finansmanına son!

Exploded House in Borodyanka

Rus emperyalizminin Ukrayna’da başlattığı savaş giderek şiddetleniyor, bu emperyalistler arası uzun süreli bir savaş tehlikesini arttırıyor ve giderek daha fazla ülkenin savaşa çekilmesine yol açabilir. Rusya’nın yanı sıra ABD/NATO ve AB de olası bir nükleer savaştan söz ediyor. Her iki tarafın da körüklediği bu savaş, başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere tüm Avrupa halkları için bir tehdit oluşturmaktadır. On binlerce kişi sermayenin çıkarları ve emperyalist güçlerin mücadelesi uğruna şimdiden katledildi. Bu savaş ne kadar uzun sürerse, o kadar çok insan ölecek, Ukrayna o kadar çok harabeye dönecek ve enflasyon, durgunluk ve işten çıkarmalar gibi sonuçları o kadar kötü olacak!

Tüm Avrupa’da işçi sınıfı ve halklar, emperyalist nüfuz alanlarının yeniden paylaşılması, hammadde kaynaklarının yağmalanması ve işgücünün sömürülmesi için kendi burjuvazilerinin bu savaşa aktif katılımının sonuçları dolayısıyla acı çekmektedir:

Artan yoksulluk, yüksek enflasyon, enerji krizi ve resesyonun ilk işaretleri. Zaten pandemi sürecinde sermayenin kârları artarken yükler işçi sınıfı ve halkların sırtına yıkılmıştı. Şimdi emekçiler daha da dibe itiliyor.

Aynı zamanda, saldırgan milliyetçilik, militarizm ve faşizm, işçi sınıfını ve halkı bölmeye çalışmak için egemen sınıf tarafından teşvik ediliyor. Her iki taraf da insanların kendi savaş planlarını gönüllü olarak takip etmelerini istiyor. Ancak diğer ülkelerdeki kız ve erkek kardeşlerimiz bizim düşmanımız değildir. Bizim düşmanımız egemen sınıftır ve ona karşı kendi ülkemizde mücadele etmek zorundayız!

Bugün ülkelerimizde gerici savaşa karşı muhalefet büyüyor ve uluslararası alanda savaşın reddi genişliyor. Bu muhalefeti işyerlerinde, sokaklarda ifade etmek, savaşa ve savaşın sonuçlarına karşı birleşik bir halk cephesi inşa etmek her geçen gün daha da gerekli hale geliyor!

Bu emperyalist savaşta toplara yem olmak yerine, kendi çıkarlarımız için mücadele etmek acildir:

Ücretler ve emekli maaşları arttırılsın!

İşten çıkarmalara hayır! İşçi haklarını baskılamaya hayır!

Savaşınızın bedelini ödemiyoruz! Zenginler ve patronlar ödesin!

Savaş ve yeniden silahlanma için değil, sağlık ve eğitim için bütçe

Ukrayna halkı ile dayanışmak savaşı durdurmak demektir

Ukrayna ve Rusya’da bu savaşa karşı olan halklarla uluslararası dayanışmamızı ifade ediyoruz

Avrupa ve dünya işçi sınıfı ile uluslararası dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Savaşı hemen durdurun! Ateşkes! Silah göndermeye ve savaş finansmanına son!

Ülkelerimiz NATO’dan, Rusya Ukrayna’dan çıksın!

Sadece devrimci bir kitle hareketinin gelişmesiyle bu savaşı durdurmak ve halklara baskı yapılmadan, zorla ilhak ve soygun olmadan adil bir barışı sağlamak mümkün olacaktır.

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) üyesi Avrupa parti ve örgütleri:

Almanya Komünist İşçi Partisi inşa örgütü;

Arnavutluk Komünist Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi – APK;

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist) – PCE (m-l);

Fransa Komünist İşçi Partisi – PCOF;

İtalya Komünist Platformu ;

Emek Partisi (EMEP), Türkiye,

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü

ve Marksist-Leninist Devrim Grubu, Norveç