Avrupa Asgari Ücret Direktifi: Havuç olarak tasvir edilen bir sopa

Avrupa Birliği, yasal “yeterli” asgari ücreti teşvik eden yeni kurallar belirledi. “Sosyal reform” gibi görünen asgari ücrete ilişkin yeni direktif, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sisteminin halen geçerli olduğu ülkelerde bu sistemi tehlikeye atıyor.

Ücretlerin toplu iş sözleşmeleri yoluyla belirlendiği üye ülkeler, işçi ve çalışanların yüzde 80’inden azının TİS kapsamında olması halinde yasal asgari ücrete yönelik adımlar atmak zorunda kalacak.

Avrupa ülkelerinin çoğunda asgari ücrete ilişkin ulusal mevzuat zaten mevcut. İspanya ve diğer ülkelerde bu durum, TİS kapsamında olmayan işçilere hiçbir şekilde yeterli bir gelir veya makul bir yaşam standardı sağlamadı. Tersine, asgari ücret genellikle bir “taban” olmaktan ziyade bir “tavan” olarak kabul edilmektedir.

Yasalarla belirlenen asgari ücret ve AB’nin kararlaştırabileceği “çalışma standartlarını” dayatan bir Avrupa Çalışma Otoritesi, Avrupa işçilerine, sendikalarına ve toplu pazarlık sistemine yönelik örtülü bir saldırıdır. Ücretler ve emekli maaşlarında kesintilere karşı mücadelede, işleri savunma ve daha uzun çalışma günleri ve güvencesiz çalışmayı reddetmede güçlü ve sınıf bilincine sahip bir sendikal hareket çok önemlidir.

Gerçek gelirimiz her geçen gün azalıyor. Egemen sınıf, savaş için saldırgan politikalarını yürütürken, Avrupa’daki işçilerden kendilerini daha fazla “fedakarlığa” hazırlamalarını talep ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ifade ettiği gibi, Ukrayna’daki savaş için “ödememiz gereken bedel” bu. Rus işçiler de, Moskova’daki saldırganlardan benzer “vatansever” yalanlar duyuyor. Artan askeri harcamalar enflasyonu teşvik etmekte ve bütçeden refah ve sosyal yardımlara yapılan kesintilerle finanse edilmektedir.

Bugün Avrupa’nın emekçi halkları, yükselen enflasyon, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor ve yaklaşan kış aylarında açlıktan ölmek ya da donmak arasında seçim yapmaya zorlanıyor. Yaptırımlar, savaş ve militarizm durumu her alanda daha da kötüleştiriyor.

Bu durumda, devlet tarafından dayatılan ve enflasyona asla ayak uyduramayan asgari ücret, kapitalistlerin kârlarını arttırmalarına ve işçi sınıfının Ukrayna’daki emperyalist savaşın ve diğer savaş hazırlıklarının bedelini ödemesine yardımcı olacak.

Bizi ve ülkelerimizi yok etmekle tehdit eden saldırgan savaş politikaları ve silahlanma yarışının hızlandırdığı ekonomik krizin bedelini ödemeyi reddediyoruz. Tersine, insanlığı felakete sürükleyen bu azami kâr sistemini kırmanın zamanı gelmiştir.

Hiçbir önemli AB mevzuatı Avrupa’daki işçi sınıfının yararına olmadı. İşçilerin emek gücünün fiyatını “özgürce” düşürmek için yurt içinde ve yurt dışında kendi aralarında rekabete zorlandığı neo-liberal Avrupa işgücü piyasası kavramı, işçi sınıfına ve güçlü sendikalara zarar veriyor. Genel olarak yasal asgari ücret bu dibe doğru yarışı durdurmayacak, aksine daha da hızlandıracak.

Zor zamanlar, ekonomik ve siyasi çıkarlarımızı savunmak için daha sert ve daha geniş mücadele gerektirir! Sadece güçlü ve bağımsız sınıf örgütleri, mücadele ve uluslararası dayanışma işçilere yoksulluk sınırının üzerinde bir gelir sağlayabilir ve daha iyi bir gelecek perspektifi açarak ücretli emek sistemine sonsuza kadar son verebilir.

Ekim 2022

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) üyesi Avrupa Parti ve Örgütleri:

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Arnavutluk Komünist Partisi

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Komünist Platform – İtalya Proletaryası Komünist Partisi için

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist) – PCE(ml)

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

İşçilerin Komünist Partisi (APK), Danimarka

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü

ve Marksist-Leninist Devrim Grubu, Norveç

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Devrimci Emek İttifakı, Sırbistan

Devrimci Emek İttifakı (Revolucionarni savez rada) Marksist-Leninist bir örgüttür. Web site

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

Savaşı hemen durdurun! Ateşkes! Silah göndermeye ve savaş finansmanına son!

Rus emperyalizminin Ukrayna'da başlattığı savaş giderek şiddetleniyor, bu emperyalistler arası uzun süreli bir savaş tehlikesini arttırıyor ve giderek daha fazla ülkenin savaşa çekilmesine yol...

Daha yüksek ücretler için yapılan işçi grevlerini destekliyoruz

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bir işçi grevi dalgası gelişiyor. Grevlerin ortak noktası daha yüksek ücret talepleri. İngiltere'de, Belçika'da, İtalya'da, Türkiye'de, Fransa'da... her türden şirkette yüzlerce...