Savaşı hemen durdurun! Ateşkes! Silah göndermeye ve savaş finansmanına son!

Rus emperyalizminin Ukrayna’da başlattığı savaş giderek şiddetleniyor, bu emperyalistler arası uzun süreli bir savaş tehlikesini arttırıyor ve giderek daha fazla ülkenin savaşa çekilmesine yol açabilir. Rusya’nın yanı sıra ABD/NATO ve AB de olası bir nükleer savaştan söz ediyor. Her iki tarafın da körüklediği bu savaş, başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere tüm Avrupa halkları için bir tehdit oluşturmaktadır. On binlerce kişi sermayenin çıkarları ve emperyalist güçlerin mücadelesi uğruna şimdiden katledildi. Bu savaş ne kadar uzun sürerse, o kadar çok insan ölecek, Ukrayna o kadar çok harabeye dönecek ve enflasyon, durgunluk ve işten çıkarmalar gibi sonuçları o kadar kötü olacak!

Tüm Avrupa’da işçi sınıfı ve halklar, emperyalist nüfuz alanlarının yeniden paylaşılması, hammadde kaynaklarının yağmalanması ve işgücünün sömürülmesi için kendi burjuvazilerinin bu savaşa aktif katılımının sonuçları dolayısıyla acı çekmektedir:

Artan yoksulluk, yüksek enflasyon, enerji krizi ve resesyonun ilk işaretleri. Zaten pandemi sürecinde sermayenin kârları artarken yükler işçi sınıfı ve halkların sırtına yıkılmıştı. Şimdi emekçiler daha da dibe itiliyor.

Aynı zamanda, saldırgan milliyetçilik, militarizm ve faşizm, işçi sınıfını ve halkı bölmeye çalışmak için egemen sınıf tarafından teşvik ediliyor. Her iki taraf da insanların kendi savaş planlarını gönüllü olarak takip etmelerini istiyor. Ancak diğer ülkelerdeki kız ve erkek kardeşlerimiz bizim düşmanımız değildir. Bizim düşmanımız egemen sınıftır ve ona karşı kendi ülkemizde mücadele etmek zorundayız!

Bugün ülkelerimizde gerici savaşa karşı muhalefet büyüyor ve uluslararası alanda savaşın reddi genişliyor. Bu muhalefeti işyerlerinde, sokaklarda ifade etmek, savaşa ve savaşın sonuçlarına karşı birleşik bir halk cephesi inşa etmek her geçen gün daha da gerekli hale geliyor!

Bu emperyalist savaşta toplara yem olmak yerine, kendi çıkarlarımız için mücadele etmek acildir:

Ücretler ve emekli maaşları arttırılsın!

İşten çıkarmalara hayır! İşçi haklarını baskılamaya hayır!

Savaşınızın bedelini ödemiyoruz! Zenginler ve patronlar ödesin!

Savaş ve yeniden silahlanma için değil, sağlık ve eğitim için bütçe

Ukrayna halkı ile dayanışmak savaşı durdurmak demektir

Ukrayna ve Rusya’da bu savaşa karşı olan halklarla uluslararası dayanışmamızı ifade ediyoruz

Avrupa ve dünya işçi sınıfı ile uluslararası dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Savaşı hemen durdurun! Ateşkes! Silah göndermeye ve savaş finansmanına son!

Ülkelerimiz NATO’dan, Rusya Ukrayna’dan çıksın!

Sadece devrimci bir kitle hareketinin gelişmesiyle bu savaşı durdurmak ve halklara baskı yapılmadan, zorla ilhak ve soygun olmadan adil bir barışı sağlamak mümkün olacaktır.

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) üyesi Avrupa parti ve örgütleri:

Almanya Komünist İşçi Partisi inşa örgütü;

Arnavutluk Komünist Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi – APK;

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist) – PCE (m-l);

Fransa Komünist İşçi Partisi – PCOF;

İtalya Komünist Platformu ;

Emek Partisi (EMEP), Türkiye,

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü

ve Marksist-Leninist Devrim Grubu, Norveç

CIPOML üyeleri

Tunus Emekçileri Partisi (PTT)

1986 yılında Tunus İşçileri Komünist Partisi (Parti des Travailleurs de Tunisie - PTT) adıyla kurulan parti, 2011 yılında legal alanda faaliyete başladı. 2012 yılında adını...

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Meksika Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Meksika'daki proleter sınıfın öncü müfrezesidir. PC de M (m-l), Meksika'daki ve dünyadaki sınıf mücadelesinin mevcut durumu koşullarında Marksizm-Leninizmi korumak ve geliştirmek...

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist–Leninist), 1965'te Kolombiya Komünist Partisinden ayrıldı. Parti ve silahlı ıkanadı kadrolarının çoğunluğu hükûmet tarafından yakalandığı 1990 yılında büyük bir darbe aldı. Bu grubun üyeleri kendilerini, Umut,...

Komünist Platform, İtalya

Komünist Platform (PC) Şubat 2008'de, İtalya'nın farklı şehirlerinde birkaç yıl önce birlikte çalışmaya başlayan komünist grupların birleşmesiyle kurulmuştur. PC, aynı dünya anlayışına sahip, komünizmin ilkelerini...

Fildişi Sahili Devrimci Komünist Partisi (PCR-CI)

Partinin web sitesi

İspanya Komünist Partisi ML

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), 1964 yılında İspanya Komünist Partisi (PCE) içindeki bölünme sonucu kuruldu. İspanya Komünist Partisi ML, CIPOML üyesidir. Partinin web sitesi

İran Emek Partisi (Toufan)

İran Emek Partisi (Toufan), Toufan Marksist Leninist Örgütü'nde (PLI'nin Öncülü) toplanan Marksist-Leninistlerin yıllar süren yorulmak bilmez mücadelesinin bir sonucudur.Sovyet Komünist Partisi'nin revizyonizm bataklığına düşmesinin...

Devrimci Demokrasi Örgütü, Hindistan

Devrimci Demokrasi Örgütü, altı aylık teorik ve siyasi Devrimci Demokrasi dergisini yayımlamaktadır. Dergi, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan'la ilgili olmak üzere komünist hareketin karşı...

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF), 18 Mart 1979 tarihinde Paris Komün Kongresi'nde doğdu. Partinin kuruluşu, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) tamamen yozlaşması ve yeni bir...

Emek Partisi (EMEP), Türkiye

1996 yılında kurulan Emek Partisi (EMEP), işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmi kılavuz edinir; saflarının sağlamlığı, üyelerinin gönüllü ideolojik, siyasi ve örgütsel birliğine...

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE), 1 Ağustos 1964'te kuruldu, Kuruluş Kongresi, Guayas eyaletinin Pascuales kasabasında yapıldı. Partinin öncülleri, geçen yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarının...

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Anasintaxi 1996 yılında kurulmuştur. Yunanistan'daki komünistlerinin tek bir Marksist-Leninist-Stalinist partide birleşmesi için mücadele eden Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi), CIPOML üyesidir. Web sitesi

Komünist Emek Partisi (PCT), Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT), 1980 yılında Maoist Dominik Halk Hareketi'nden ayrılarak kuruldu. CIPOML üyesi olan PCT, Lucha dergisini yayımlamaktadır.

Demokratik Yol, Fas

1995 yılında kurulan Demokratik Yol, kendisini Fas Marksist-Leninist Hareketi'nin (MMLM) ve özellikle de onun ana bileşeni olan ve illegal olarak faaliyet gösteren Ila Al...

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV)

Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), 2009 yılında kuruldu. PCMLV, CIPOML üyesidir. Web sitesi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi (Danca Arbejderpartiet Kommunisterne, APK) 20-23 Nisan 2000 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenen Kuruluş Kongresi'nde kuruldu. APK Kurucu Kongresi, "Sosyalist Bir Danimarka İçin Manifesto"...

Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya

Mayıs 1966'da Recife'de kurulan Devrimci Komünist Parti (PCR), Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) çizgisini eleştirerek ayrılan bir grup militan tarafından örgütlendi. PCR ilk andan itibaren...

Benin Komünist Partisi

Benin Komünist Partisi (PCB), 1977'de Dahomey Komünist Birliği tarafından kuruldu. Parti, ilk olarak Dahomey Komünist Partisi (Parti Communiste du Dahomey) adını aldı. Partinin ilk...

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

Peru Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Ocak 1964'te Peru Komünist Partisi'ndeki bölünmenin ardından kuruldu ve başlangıçta Peru Komünist Partisi - Kızıl Bayrak (Partido Comunista Peruano -...

Revolusjon, Norveç

Revolusjon (Devrim) başlangıçta, Norveç'te Marksist-Leninist bir Komünist Partinin yeniden kurulması için gerekli koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir dergi yayımlayan genişletilmiş bir yayın kuruluydu. Birkaç...

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü (Arbeit Zukunft) web sitesi

Arnavutluk Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi 1991 yılında kurulan Marksist-Leninist ve revizyonizm karşıtı komünist partidir. Arnavutluk Emek Partisi'nin 1991 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'ne dönüşmesinden ve sosyal demokrasiyi...

Amerikan Emek Partisi (APL)

Amerikan Emek Partisi 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek açık anti-revizyonist Marksist-Leninist parti olarak kuruldu. Amerikan Emek Partisi'nin Programı GirişAmerikan Emek Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, amacı,...

Avrupa Asgari Ücret Direktifi: Havuç olarak tasvir edilen bir sopa

Avrupa Birliği, yasal "yeterli" asgari ücreti teşvik eden yeni kurallar belirledi. "Sosyal reform" gibi görünen asgari ücrete ilişkin yeni direktif, Toplu İş Sözleşmesi (TİS)...

Daha yüksek ücretler için yapılan işçi grevlerini destekliyoruz

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bir işçi grevi dalgası gelişiyor. Grevlerin ortak noktası daha yüksek ücret talepleri. İngiltere'de, Belçika'da, İtalya'da, Türkiye'de, Fransa'da... her türden şirkette yüzlerce...