Daha yüksek ücretler için yapılan işçi grevlerini destekliyoruz

white red and green map

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bir işçi grevi dalgası gelişiyor. Grevlerin ortak noktası daha yüksek ücret talepleri. İngiltere’de, Belçika’da, İtalya’da, Türkiye’de, Fransa’da… her türden şirkette yüzlerce grev gerçekleşiyor. Talepleri ve sınıfsal karakterleriyle bu grevler Avrupa ülkelerinin işçileri, sendikacıları ve emekçi kitlelerine ilham veriyor.

İşçiler, yüksek enflasyon oranları, özellikle de gıda, enerji, ısınma, barınma, ulaşım… gibi alanlardaki fiyat artışları nedeniyle ücretlerinin düşürülmesini reddediyor… Kadın ve erkek grevciler, en azından enflasyonu karşılayacak gerçek ücret artışları için mücadele ediyor. Daha yüksek ücretler için yapılan bu grevler bugün sınıf mücadelesinin, emek ve sermaye arasındaki mücadelenin özünü oluşturmaktadır.

Özellikle enerji, ulaşım, gıda, silah ve banka tekellerinin yüksek kârları büyük ölçüde kınanmaktadır: bunlar aşırı sömürü, kitleler için yoksulluk ve savaş anlamına gelen kapitalist emperyalist sistemin doğasını göstermektedir. İşçiler daha yüksek ücretler için çıktıkları grevlerle sadece kendi yaşamsal haklarını savunmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm halk kitlelerin çıkarlarını da savunuyorlar. Grevler aynı zamanda geniş işçi kesimlerinin Ukrayna’daki emperyalist savaşın sonuçlarını ödemeyi reddettiğini de ifade etmektedir.

Bu grevleri destekliyor ve tüm ülkelerle bütün sektörlerde yaygınlaştırılması çağrısında bulunuyoruz.

Fransa’da 18 Ekim’de genel greve gidecek olan işçilerin tüm işçiler için daha yüksek ücretler uğruna verdikleri fiili mücadeleyi destekliyoruz.

Mevcut grev hareketiyle ve kaçınılmaz olarak gelişecek olanlarla ulusal ve uluslararası düzeyde dayanışmayı geliştirme çağrısında bulunuyoruz.

Ekim 2022

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOM) üyesi Avrupa parti ve örgütleri:

Almanya Komünist İşçi Partisi inşa örgütü;

Arnavutluk Komünist Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi – APK;

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist) – PCE (m-l);

Fransa Komünist İşçi Partisi – PCOF;

İtalya Komünist Platformu ;

Emek Partisi (EMEP), Türkiye,

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü

ve Marksist-Leninist Devrim Grubu, Norveç